Miten hyvä bisnestaju ja parisuhde liittyvät yhteen? Miten ihmeessä ihmisellä, joka raataa bisneksen kanssa, voi lisäksi olla onnellinen parisuhde?

 

Maalaisjärjellä ajatellen kuvittelisi, että jos tekee paljon töitä, ei ehdi seurustella kotona ja parisuhde kärsii.

Siitä lähtien kun vuosia sitten luin tuloksen jonka mukaan monella menestyneellä yrittäjällä on onnellinen parisuhde, olen mielessäni pyöritellyt selitysmalleja. Vuoden verran omaa, aiempaa isompaa yritystä pyöriteltyäni näen yhä enemmän yhtäläisyyksiä bisneksen tekemisen ja parisuhteen välillä.

 

Onnettomassa parisuhteessa ja tehottomassa bisneksessä on usein samantyyppisiä ongelmia:

 

1) Ongelmallinen vuorovaikutuskulttuuri

Ongelmana voi olla haitallisten toimintatapojen toistuminen yhä uudelleen. Virheistä ei opita.

Kuvittele, että ottaisit kokouksesta/kehityskeskustelusta tai parisuhteen ongelmanratkaisukeskustelusta videoinnin. Minkälaiset teemat ja minkälainen vuorovaikutustyyli näyttäisivät toistuvan samankaltaisina? Minkälaisia suhtautumistapoja, äänensävyjä, katseita ja sanavalintoja kuulisit ja näkisit?

Tyypillisesti ongelmallista vuorovaikutusta leimaavat joko ikävien asioiden välttely tai rankaisu (ikävät seuraamukset) -mentaliteetti. Emotionaalinen sitoutuminen jää vähäiseksi, jollei suhteessa (työ- tai pari-) koeta riittävässä määrin arvostusta ja mielekkyyttä.

Parisuhteeseen tai bisnekseen ei ole muodostunut growth mindset-ajattelua, jossa epäonnistumiset nähdään mahdollisuutena, joita reflektoimalla on mahdollisuus löytää uusia, parempia ja toimivampia tapoja olla dialogissa.

Vastaavasti fixed-mindset ajatteluun jumiutuneessa kulttuurissa ei uskota ihmisen kykyyn muuttua ja oppia. Puutteet ja vaillinaisuus nähdään uhkina, joita pyritään piilottamaan.Yrittäminen ja motivaatio uuden luomiseen jää näin puuttumaan, ja muutoksen ja kasvun mahdollisuus jää vähäiseksi.

 

2) Jatkuvan arvioinnin puuttuminen

Ne numerot…  Bisneksessä numeroiden seuranta on itsestäänselvää. Huonoilta tuloksilta ei voi sulkea silmiä. Entä parisuhteessa?

Muistan elävästi, miten pari kesää sitten ystäväpariskunta esitti illanvietossa numeerisen arviointikysymyksen parisuhteen tilasta lomanvieton jälkeen. Miten kirpaisikaan, kun puolisoni arvio osoittautui pari pykälää alemmaksi kuin omani.

Ja miten raskasta yrityksessä oli totuttautua tuottavuuslukujen säännönmukaiseen seuraamiseen.

Miten houkuttavaa olisi välillä sulkea silmät ja elää omissa kuvitelmissa siitä, miten menee. Mutta sanomattakin on selvää, että silmien sulkeminen arvioinnin välttämiseksi johtaa sokeutumiseen epäkohdilta.

Kannattaisiko parisuhteessakin elää vähintäänkin kvartaalitaloudessa? Ja tarkastella parisuhteen tilaa yhteisesti helikopteriperspektiivistä.

 

3) Mukauttavien toimenpiteiden puuttuminen

Ilman realistista arviointia ei tiedä missä mennään sen paremmin bisneksessä kuin parisuhteessakaan. Jos ei tiedä missä mennään, ei voi tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Yhteisenä haasteena voi olla, ettei toimintaa mukauteta muutostilanteisiin sopivaksi. Esimerkiksi lasten myötä parisuhde joutuu koetukselle. Yhteistä aikaa ei enää olekaan samalla tavoin kuin ennen. Minkälaisia mukauttavia toimenpiteitä pariskunta tekee korjatakseen yhteisen ajan ja intimiteetin puutteen?

 

4) “Hissipuheet hakusessa”

Jos jotain olen yrittämisestä oppinut, niin hissipuheiden tärkeyden. Hissipuheen on tarkoitus vedota keskustelukumppanin tunteisiin herättämällä lyhyessä ajassa positiivista mielenkiintoa.

Hissipuhetta toistamalla oman yrityksen positiivinen potentiaali vahvistuu kerta kerralta. Parisuhteessakin on tärkeää olla omat hissipuheet, joita toistamalla niin itse kuin puoliso tuntee kohoavansa ja voimaantuvansa toisen katseen, puheen ja muistojen edessä. Yhteiset positiiviset mielikuvat kannattelevat niin hyvinä, mutta erityisesti huonoina hetkinä.

Hyvät asiat iskostuvat mieleen. “Näissä asioissa me ollaan hyviä. Nää on meidän juttu”.

 

5) Vahvuusalueitten / hittituotteiden hyödyntämättä jättäminen

Yksi ja sama yritys ei voi olla hyvä kaikessa. Sama pätee myös parisuhteisiin. Mikä on juuri teidän yrityksenne tai parisuhteenne vahvuusalue? Mihin teidän kannattaa satsata?

Luin hiljattain Yanagiharan romaanin, jossa kuvitteellinen pari keskustelee parisuhteiden mahdollisuuksista ja rajoista. Toinen heistä vakuuttaa toista siitä, ettei yksi suhde koskaan voi antaa kaikkea. Ihminen toivoo monia asioita, kuten esimerkiksi keskinäistä vetovoimaa, inspiroivia keskusteluja, taloudellista turvaa, älyllistä tasaveroisuutta, ystävyyttä ja lojaalisuutta.

Hyvällä tuurilla suhteessa toteutuu kolme, korkeintaan neljä yllämainituista. Muiden tarpeiden toteutuminen pitää löytyä muualta.

Kun sitten löytyy se meidän juttu, missä me ollaan hyviä, kannattaa aidosti rakentaa sen varaan. Tutkimusten mukaan kiitollisuus on taito, joka lisää ihmisen onnellisuutta.

 

Parisuhde vaatii yhtälailla hoitamista kuin menestyvä bisnes. Satsaatko sinä yhtä paljon liittoosi kuin satsaisit omaan bisnekseesi?