Charlotte Baldeón

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen)

Kuka olen?

Olen tukenasi, kun kaipaat luotettavan psykologian ammattilaisen apua tunne-elämään, pari- ja perhesuhteisiin, vanhemmuuteen tai työelämään liittyvien haasteiden ratkomisessa. Vastaanotolleni voit tulla myös, kun haluat kehittää tunne- ja ihmissuhdetaitojasi, tai haluat tukea omien opinto- tai uratavoitteiden saavuttamisessa, vaikka akuuttia ongelmaa ei ole. Tapaamisilla tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannettasi ja määrittelemme työskentelyn tavoitteet, joita kohti etenemme. Työskentelyn lähtökohtana on aina yksilöllinen tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi.

Psykologin työssäni näen tärkeänä välittävän läsnäolon ja asiakkaan tasa-arvoisen kohtaamisen. Työskentelytapani on aktiivisesti kuunteleva, jäsentävä ja itsehavainnointiin kannustava. Tuen sinua omien voimavarojesi vahvistamisessa ja omannäköisen ja omiin arvoihisi pohjautuvan elämän luomisessa, tuoden myös esiin psykologin tieteellistä näkemystä. Usein käytän myös erilaisia kotitehtäviä, jotka auttavat sinua havainnoimaan tilannettasi ja viemään positiivisia muutoksia arkeesi.

Syksystä 2022 lähtien opiskelen kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa.

Vastaanotolle voit tulla joko yksin tai parina. Halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista videovälitteisesti.

SVENSKA

Jag erbjuder psykologtjänster även på svenska. Upplever du emotionella problem eller utmaningar i par- och familjerelationer, i ditt föräldraskap eller i arbetslivet, stöder jag dig gärna i att hitta lösningar och övervinna svårigheterna.Empatisk närvaro och jämlikt bemötande är viktiga grundpelare i mitt arbete som psykolog. Utgående från din individuella situation och dina behov bestämmer vi fokus och arbetar tillsammans för att uppnå dina mål.

Fr.o.m. hösten 2022 studerar jag till kognitiv-analytisk psykoterapeut vid Helsingfors universitet.

Du kan boka egna individuella besök eller komma tillsammans med din partner. En del av besöken kan ordnas via videosamtal.

ENGLISH

I offer psychologist appointments also in English. When you experience emotional problems or challenges in your couple and family relationships, parenting or work life, I am happy to work with you to overcome them.It is important for me that my clients feel heard and respected. Depending on your individual situation and your needs, we will together determine the focus and work towards your goals.

You can book your own individual appointments or come together with your partner. Some of the appointments can be organized via videocalls.

ESPAÑOL

Ofrezco atención psicológica en español también.

”CHARLOTTE ON PSYKOLOGINA JA KOLLEGANA SYDÄMELLINEN, LUOTETTAVA, AKTIIVINEN JA AIKAANSAAVA. TYÖSSÄÄN HÄN ON ASIAKASTA KUNNIOITTAVA, AKTIIVINEN KUUNTELIJA, JONKA TYÖOTTEESSA KOROSTUU MYÖS TAVOITTEELLISUUS KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA KOHDEN.”