Eila Saarinen

Psykologi, psykoterapeutti

Kuka olen?

Olen kokenut ja lämminhenkinen psykologi-psykoterapeutti. Työskentelyssäni yhdistyvät tunnefokusoitu ote ja ymmärrys varhaisten kiintymyssuhteiden merkityksestä kehityksessämme. Tarjoan tunnefokusoitua psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa, joka on käytännönläheinen, kansainvälisesti paljon tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto, jota myös koulutan. Minua inspiroi syvätason ymmärryksen yhdistäminen aktiiviseen tunteiden kokemista painottavaan muutostyöskentelyyn. Pelkkä asioista puhuminen ei aina riitä: tarvitaan myös kokemuksellisen tason muutos.

Jotta kokemukselliseen puoleen ehditään paneutua, pyrin järjestämään tutustumiskäynnit ensisijaisesti tuplakäynteinä (2 x 45 min). Usein tästä muodostuu intensiivinen startti lyhytpsykoterapiajaksolle.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla mm. ahdistuneisuus, alavireisyys, jaksamisvaikeudet tai ristiriidat ihmissuhteissa. Voit hakeutua lyhytpsykoterapiaan, konsultaatioon tai psykoterapia-arvioon. Tarjoan myös työnohjausta terveydenhuollon ammattilaisille ja psykoterapeuteille. Peruskoulutukseni psykoterapeuttina on syvällinen; olen vaativan erityistason psykodynaaminen psykoterapeutti (VET) ja psykoanalyytikko (IPA).

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Tällä hetkellä minulla ei ole mahdollisuutta aloittaa uutta pitkää Kelan tukemaa psykoterapiaa.

Ajanvaraus: eila.saarinen@shortum.fi

 

IN ENGLISH

I am an experienced psychologist and psychotherapist/psychoanalyst (IPA). Specialist in intensive short-term psychodynamic psychotherapy.

I combine affect focused work with a deep understanding of attachment based perspective of human development. I offer short term dynamic psychotherapy which is research based and a hands on way working on common mentalhealth issues. Sometimes talking about issues is not enough, working on affective and experiential level maybe needed. I am also a trainer in the method.

In oder to have sufficient time to reach also the experiential level in the psychotherapy I prefer to book the initial meeting as double appointment, 2 x 45 min.

The reasons for booking an appointment can be for example anxiety, depressive mood, feelings of burnout or relationship issues. I offer brief psychotherapy, consultation and psychotherapy assessment. I also offer supervision for psychotherapist.

Booking an appointment: eila.saarinen@shortum.fi

 

”Todella tyytyväinen että tulin, on ollut hyvä juttu. Olen alkanut ymmärtää omia tarpeitani ja uskaltanut tehdä päätöksiä, joita en aiemmin ole uskaltanut miettiä.  Aikaisemmin ollut vaikeampi tietää mitä haluan. Ymmärrän paremmin mitkä muutokset palvelevat omia päämääriäni. Olen kestänyt vaikeita tilanteita paremmin ja omien tarpeiden ilmaiseminen on tuntunut hyvältä”

  • Asiakas

”Tuntuu, että on päästy tosi syvälle ja olennaisiin asioihin kiinni nopeasti ja ymmärrän, että ne juontavat juurensa yhteen ja samaan paikkaan, jota en ole aiemmin tajunnut enkä tiedostanut”.

  • Asiakas

”Aiemman psykoterapian aikana oivalsin tilanteestani paljon ja pystyin jäsentämään asoita ajatuksen tasolla. Tämä tunnetaso ja kokemuksellisuus on uutta.”

  • Asiakas

KESKEINEN KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja psykoanalyytikko. Parhaillaan erikoistumassa ISTDP:n (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) ISTDP Londonin koulutusohjelmassa.

Yksityisvastaanotto vuodesta 2006

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) psykologi/psykoterapeutti ja vs. vastaava psykologi

Konsulttina rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen alueilla.