Elina Laitalainen

Psykologi  (PsM),  sosiaalipsykologi (VTM), kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa

Kuka olen?

Minua kuvataan helposti lähestyttäväksi ja vuorovaikutusta kanssani luontevaksi. Kuuntelen tarkasti ja tuen muutostilanteessasi. Autan havainnoimaan ja ymmärtämään itseäsi, omia reaktioitasi ja elämässäsi toistuvia haitallisia asetelmia. Tuen sinua kehittämään toimivia tapoja säädellä tunnekokemuksia, kohtaamaan sisäisiä esteitä ja löytämään tapoja vaikuttaa rakentaaksesi elämästäsi itsesi näköistä. Kohtaavan keskustelun lisäksi hyödynnän tilanteen mukaan esimerkiksi myötätuntosuuntautuneen terapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian, kognitiivisen käyttäytymisterapian ja skeematerapian työtapoja. Tapaamisten välille sovimme usein myös harjoituksia, jotka palvelevat oivalluksia ja uusien toimintatapojen sulauttamista osaksi arkea.

Olen tottunut hahmottamaan ihmisen käyttäytymistä niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskunnallisesta vinkkelistä.  Rakastan uuden oppimista. Koulutukseltani olen psykologi (PsM), sosiaalipsykologi (VTM) sekä tuleva kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus työterveyspsykologin työstä työterveyshuollossa, jossa olen auttanut ihmisiä erilaisten ongelma-alueiden parissa. Olen aiemmin työskennellyt myös tutkijana. Erityisosaamistani ovat työhön liittyvät haasteet ja siihen liittyvät oireet kuten stressi ja uupumus, vaativuus itseä kohtaan, unettomuus, sosiaalinen jännittäminen ja ahdistuneisuus.

Niin lyhyet kuin pitkätkin yhteistyösuhteet ovat mahdollisia. Kela-korvattavaa kuntoutusterapiaa on mahdollista saada valmistuttuani alkuvuodesta 2022 lähtien. Voimme tavata kasvokkain tai etänä. Olet lämpimästi tervetullut tapaamiseen sellaisena kuin olet, siinä elämäntilanteessa kuin olet.

”Elinassa yhdistyy monipuolinen ammattitaito ja lämmin myötäeläminen pienten ja isojen ongelmien edessä.”