Heidi Backman

PsT, psykologi | kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

Kuka olen?

Minulle psykologina on tärkeää kohdata asiakkaani tasavertaisesti olemalla ihminen ihmiselle ja kunnioittaa asiakkaani yksilöllisyyttä. Pyrin luomaan vastaanotolleni turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, vahvistan toivoa ja autan pääsemään ongelmista eteenpäin. Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen ja arvokas.

Olen psykologina työskennellyt ahdistuneisuuden, masennuksen ja riittämättömyyden kokemusten parissa. Minulla on lisäksi laaja kokemus käytösongelmista ja vanhemmuuden teemoista. Oikeuspsykologisiin kysymyksiin olen perehtynyt tutkimukseni kautta.

Neuropsykiatriset häiriöt ovat minulle hyvin tuttuja. Pyrin auttamaan asiakkaitani löytämään lisää toimivia keinoja pärjätä oireiston kanssa ja vähentää haittaa arjessa.

Työskentelen vastaanotolla empaattisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä hänen muutosvalmiuttaan kuunnellen. Pyrin laajentamaan harjoituksia asiakkaan arkeen parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Tavoitteenani on auttaa asiakasta löytämään oma yksilöllinen ja hyvä tapa elää, ajatella ja kokea. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni.

Palvelen myös etävastaanotolla.

”Keskustelut Heidin kanssa olivat hyviä ja mieltä avaavia. Niiden myötä tuli myös itsevarmuutta.”

”Heidin kanssa oli helppo avoimesti keskustella ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden aiheuttamista haasteista. Hän oli todella ystävällinen ja kohtasi minut ammattitaidolla.”

”Heidi kohtaa ihmiset lämmöllä ja vaikeatkin asiat käsitellään turvallisessa ympäristössä. Heidi osaa ottaa lapsen ja koko perheen tilanteen huomioon kokonaisvaltaisesti ja käyttää erilaisia menetelmiä monipuolisesti tilanteesta ja toiveista riippuen.”