Iiris Pelkonen

Kognitiivinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), traumafocusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus

EN OTA TÄLLÄ HETKELLÄ UUSIA ASIAKKAITA

 

Kuka olen?

Terapeuttina olen asiakasta arvostava ja hänen tarinaansa kunnioittava. Minulle on tärkeää säilyttää neutraali suhtautuminen erilaisten asioiden ja ilmiöiden äärellä.  Pyrin tarjoamaan asiakkaalle tilan, jossa hän voi tutkia tilannettaan monenlaisista näkökulmista.

Minua kiinnostaa ihmisen kasvu lapsuudesta aikuisuuteen sekä systeeminen näkökulma vuorovaikutuksen rakentumisessa. Pysähdyn asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan käsin aina eksistentiaalisista kysymyksistä konkreettisiin taitoharjoituksiin.

Minulle on tärkeää pyrkiä tarjoamaan asiakkaalle turvallinen ja tutkiva yhteistyösuhde. Työskentelyotteeseeni heijastuu laaja-alainen työ- ja koulutustausta sekä monipuolinen elämänkokemukseni.

Hyödynnän työssäni integratiivista työskentelyotetta. Minulla on työkokemusta sekä koulutuksellista osaamista lasten, nuorten että aikuisten kanssa työskentelystä. Asiakkainani ovat olleet hyvin erilaisissa elämäntilanteissa sekä erilaisten oireiden ja haasteiden kanssa kipuilevat asiakkaat kuten muun muassa ahdistuneet, pakko-oireiset, tunne-elämältään epävakaat sekä aikuisuuden erilaisiin muutos- ja kriisivaiheisiin liittyvät kysymykset. Terapiassa kohderyhmänäni ovat myös syöpään sairastuneet sekä heidän läheisensä.


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Terapiavastaanotto 2015 alkaen, oma vastaanotto/Shortum

  • asiakkaat pääosin erilaisissa elämän kriisi- ja muutosvaiheissa olevia aikuisia

Lyhytterapeutti 2020 – 2021, Syöpäjärjestö

  • syöpään sairastavien ja heidän läheistensä psykoterapeuttinen tukeminen sairauden aikana

Nuorten ja lastenpsykiatrinen hoitotyö 2014- 2020, HUS ja Espoon kaupunki

  •  vanhempainohjaus, diagnostiset arviot, lyhytterapeuttiset interventiot

Nuorten mielenterveyskuntoutuksen kehittämistyö, projektipäällikkö 2010 – 2014, Kela

  • uusien psyksososiaalisten kuntoutuspalvelujen kehittäminen ADHD ja autisminkirjon nuorille sekä nuorille, joiden opinnot ovat vaarassa viivästyä

Kuntoutuksen asiantuntija 2005-2010, Kela

Sairaanhoitajana 2000-2005

 

Tärkeimmät julkaisut

 

Seksuaalineuvojakoulutuksen lopputyö Lihavuusleikkauksen vaikutukset naisen seksuaalisuuteen

 

 

Lisäkoulutus

I moduuli: lyhytterapeuttinen työote ja tapausjäsennyksen taito KAT, 2021

Traumafokusoitu kognitiivinen lyhytterapiakoulutus (TFCBT) 2019 – 2020

MBSR mindfulness – kurssi, 2021

Seksuaalineuvoja, Metropolia, 2015