Juha Siira

Psykologi, psykoterapeutti

Kuka olen?

Olen koulutukseltani psykologi ja kipupsykologi sekä aikuisten ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Pitkän psykologiurani aikana olen työskennellyt sekä psykiatriassa että somaattisessa erikoissairaanhoidossa.

Minulla on laaja osaaminen tunnetyöskentelystä, mielen ja kehon yhteydestä osana psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Pyrinkin tutkimaan yhdessä asiakkaani kanssa psyykkisten ja fyysisten ilmiöiden sisältöä ja merkitystä.

Olen työskentelyssä asiakkaan tavoitteet huomioiva sekä laaja-alaisesti asiakkaan tunnereagoivuutta ja kokemusmaailmaa kunnioittava. Pyrin psyykkisessä työskentelyssä aktiivisuuteen. Työskentelyssä pyrin käyttämään erilaisia kehotietoisuutta ja tiedostamista tukevia ja aktivoivia menetelmiä, jotka pyrin valitsemaan asiakkaan tilannetta ja hyvinvointia kunnioittaen.

Olen kirjoittanut tunneosaamisesta ja tunnekuormittavuudesta viisi kirjaa, joista viimeisimmät ovat ilmestyneet Tunteet kehossa 2021 sekä Kehon Viisaat Viestit vuonna 2022.

Tarjoan neuvonta- ja konsultaatiopalveluita, lyhytpsykoterapiaa, kipupsykoterapiaa sekä KELAn tukemaa psykoterapiaa.

”Juhaa on helppo lähestyä ja hän on terapeuttina avoin.”

– asiakas

 


TÄRKEIMMÄT JULKAISUT:

Kehon viisaat viestit:  kuuntele, tiedosta ja voi paremmin (2022), kirja

Tunteet kehossa: ymmärrä mitä kehosi kertoo  (2021), kirja

Kehon viisaat viestit – vapaaksi stressistä, kivusta ja kuormittavista tunteista (2016), kirja

Tunnekartalle – tietoisempaan tunne-elämään (2011), kirja

Tunnetreenillä tasapainoon (2008), kirja