Laura Sinisalo

Psykologi, kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

Kuka olen?

Psykologina ja terapeuttina olen aktiivisesti keskusteleva ja satsaan hyvän yhteistyösuhteen luomiseen. Suhtaudun avoimesti ja ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisenä olemisen haasteisiin. Työskentelytapani on käytännönläheinen ja minulle on tärkeää, että terapiassa syntyneet oivallukset näkyvät toivottuina muutoksina asiakkaideni arjessa ja hyvinvoinnissa.

Olen kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, mutta yhdistelen eri menetelmiä asiakaslähtöisesti. Joskus on tärkeää keskittyä työstämään ongelmien taustalla olevia ajatuksia ja käyttäytymistä, joskus taas pysähtyä vaikean tunnekokemuksen äärelle ja tutkia sitä rauhassa.

Psykologina minulla on laaja-alainen työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, jossa viimeisimmät vuodet olen tehnyt kognitiivisia lyhytterapioita vaikeista mielenterveyden ongelmista kärsiville ja erikoistunut psykoosien kognitiiviseen terapiaan. Tässä työssä minulle on kertynyt paljon kokemusta ahdistuneisuuden, mielialaoireiden ja elämänkriisien hoitamisesta. Myös suorituspaineet ja stressin säätelyn teemat ovat tuttuja minulle.

”Koen, että olen saanut todella paljon apua. Lauran avulla olen pystynyt päästämään vuosien takaisista ikävistä kokemuksista irti ja ne eivät enää vaikuta niin haitallisesti elämääni. Olen saanut voimavaroja opiskeluihin ja työelämään. Ja pystynyt taas näkemään elämän positiivisessa valossa!”

”Lauralla on lämmin ja asiakaslähtöinen työskentelyote. Hän osaa olla tarpeen mukaan sekä tilaa-antava että aktiivinen esimerkiksi sopivien terapiamenetelmien tai harjoitteiden valinnassa.”