Maisa Lehtinen

PsM, psykologi

Kuka olen?

Tuen asiakkaita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tapaamisilla voimme tarkastella ajatuksia, käyttäytymistä, reaktioita, tunteita sekä ihmissuhteita. Tärkeiden arvojen ja voimavarojen vahvistaminen on myös tapaamisten keskiössä. Tarvittaessa voimme käydä läpi liikunnan, levon ja ravitsemuksen merkitystä hyvinvointiin. Teen työtäni samaan aikaan ammatillisella ja rennolla otteella. Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle sopiva tapa päästä elämän haastavista kohdista eteenpäin. Työskentelyssä korostuu asioiden yhdessä tutkiminen ja oivaltaminen.

Työskentelen pääosin opiskelijoiden sekä nuorten aikuisten kanssa. Työskentelyn tavoitteet asiakkaideni kanssa voivat liittyä esim. opintoihin ja/tai työelämään liittyvään stressiin, arjenhallintaan, tulevaisuuden suunnitelmiin, elämäntilannemuutoksiin, mielialan haasteisiin, ahdistuneisuuteen tai itsetuntoon. Myös erilaisiin oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin liittyvät teemat ovat minulle tuttuja.

Ajan voit varata soittamalla tai jättämällä soittopyynnön sähköpostilla/tekstiviestillä.

Työskentelen suomen kielellä.

 
Maisa on psykologin työhönsä paneutuva, vastuullinen ja itseään jatkuvasti kehittävä ammattilainen. Maisan asiakastyöskentelyssä yhdistyvät vahva ammatillinen tietotaito, suuri sydän ja terve järki. Hyvien tiimityötaitojensa ansioista hän on myös muita rohkaiseva, innostava ja kannustava työyhteisön jäsen.
 
Quote symbol.
Maisa on psykologin työssään perusteellinen, aktiivinen ja rautainen ammattilainen, joka haluaa kehittyä ja kehittää, tehdä parhaansa asiassa kuin asiassa. Ihmisenä hän on lämmin, muita innostava ja kannustava, luotettava kollega ja ystävä.

Keskeinen työkokemus

Helsingin kaupunki: psykologin työt toiseen asteen oppilaitoksissa, terapeuttiset keskustelut, arvioinnit, ryhmien kanssa työskentely, yhteisöllinen opiskeluhuolto (2016-) Vantaan kaupunki: koulupsykologin työt peruskoulussa, terapeuttiset keskustelut, psykologiset arvioinnit ja tutkimukset, ryhmien kanssa työskentely, yhteisöllinen oppilashuolto (2009-2015) Päijät-Hämeen keskussairaala: neuropsykologiset tutkimukset, moniammatilliset tiimit (2008) HYKS/Psykiatriakeskus: psykologiharjoittelu syömishäiriöosastolla, psykologin tutkimukset, moniammatilliset tiimit, terapeuttiset keskustelut (2007)

Lisäkoulutus

Liikuntalääketieteen perusopinnot Voimaannuttava neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntija (ADHD-coach) Kriisipsykologian koulutusta Ryhmänohjaajakoulutusta