Maria Lehto

PsM, psykologi, psykoterapeutti YET

Kuka olen?

Olen psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on erityinen KELA-korvattava psykoterapiamuoto lasta odottaville ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Siinä rakennetaan siltaa menneiden kokemuksien ja nykyhetken välille. Näin ymmärrys itsestä lisääntyy ja uudenlainen tapa olla suhteessa itseen, omiin kokemuksiin, omaan lapseen sekä toisiin ihmisiin mahdollistuu. Tämä näkyy omien vahvuuksien ja voimavarojen löytymisenä, turvallisuuden tunteen lisääntymisenä ja olon helpottumisena. Erityisosaamistani ovat raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus, masennus, synnytyspelko, traumaattisen synnytyskokemuksen hoitaminen, vaikeat elämänkokemukset ja menetykset.

Työotteeni on asiakkaita arvostava, empaattinen, kuunteleva ja aktiivinen. Autan asiakkaitani jäsentämään ongelmiaan, kokemuksiaan ja tilanteitaan. Autan löytämään ja kehittämään omia vahvuuksia sekä voimavaroja. Tärkeäksi koen hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen muodostamisen, jolloin tilanteen helpottuminen, muutos ja tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu.

Shortumissa teen sekä lyhytterapiaa (1-20 krt.) aikuisten kanssa että pitkää Kela-terapiaa varhaisen vuorovaikutuksen viitekehyksellä. Lisäksi tarjoan työnohjausta ja koulutusta raskaus- ja vauva-ajan terapeuttisesta hoitamisesta, raskausajan psykologisesta prosessista, vanhemman mielenterveysongelmista, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja yleisesti vauvan kehitykseen ja kasvuun sekä vanhemmuuteen liittyen.

Quote symbol.

”Ihana ja empaattinen psykoterapeutti. On kannustanut ja tukenut minua silloin, kun usko on meinannut loppua. Sanat eivät riitä kuvaamaan kiitollisuuttani!”

 

”Marian läsnäolo on vaikuttavaa. Osaa ottaa tilanteen haltuun. On yhtä aikaa sekä lämmin että jämpti. Paneutuu asioihin ja vie niitä aktiivisesti eteenpäin. Tekee sen mitä lupaa.”

Lisäkoulutukset

Työterveyspsykologi

Sertifioitu Business Coach