Mira-Irana Helimäki

PsT, psykologi

Kuka olen?

Minua on aina kiinnostanut ihminen ja ihmisen kasvu omaksi ainutkertaiseksi itsekseen. Pidän ihmistä yhteysoliona, joka etsii merkityksellisen elämän kokemusta. Uskon ihmisen kasvun tapahtuvan ja mahdollistuvan aina samanaikaisesti sekä suhteessa ja yhteydessä itseen että toisiin ihmisiin. Tarvitsemme toisiamme tullaksemme näkyviksi ja todeksi sekä itselle että toisille.

Psykologina haluan olla mukana ihmisten kasvutarinoissa rohkaisemassa, tukemassa ja haastamassa heitä kasvamaan ja kehittymään omaksi ainutkertaiseksi minäkseen, löytämään oman ainutkertaisen äänensä ja soimaan sillä parhaiten. Elämän merkityksellisyys löytyy syvemmästä yhteydestä itseen ja toisiin ja tämä mahdollistuu, kun uskallamme kasvaa omaksi itseksemme ja elää omannäköistä elämää.

Meissä on enemmän kasvupotentiaalia kuin monesti itse uskomme ja näkymättömiä mahdollisuuksia. Olen tukenasi elämäsi muutos-, kriisi- tai taitekohdissa, kun mietit elämäsi suuntaa, tavoitteita tai kipukohtia. Autan sinua löytämään vastauksia siihen, kuka sinä olet ja elämään enemmän omannäköistäsi elämää.

Koulutustaustani on poikkitieteellinen. Syksyllä 2021 valmistuin psykologian tohtoriksi. Väitöskirjani on perheterapiatutkimuksen alalta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen teologian maisteri. Minulla on myös yliopistotutkijataustaa teologian ja filosofian opinnoista. Kliinisen työn rinnalla työskentelen tutkijatohtorina. Koen tutkimus- ja kliinisen työn yhdistämisen rikkautena. Tutkimustyö on tapani ylläpitää ammattitaitoani asiakastyössä, mikä on intohimoni. Psykologin työssäni painopiste on vaihdellut aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan yksilö-, pari- tai perhesuhteiden tukemisessa.

Minulle tärkeintä on kohdata aina ihminen ja kuulla hänen tarinansa. Työote räätälöityy yhdessä asiakkaan kanssa työstettyjen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan kanssa turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa kaikki puheenaiheet, tunteet ja ajatukset saavat tulla kuulluksi.

 

 

”Miran kanssa uskaltaa avautua ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä.”

 

”Mira on rohkaiseva, empaattinen ja osaa kuunnella asiakasta niin, että asiakas kokee asiansa olevan tärkeä”

 

”Mirassa on syvällisyyttä ja hänen seurassaan uskaltaa olla oma itsensä”