Paula Arajärvi

Psykologi, psykoterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE KELA-ASIAKKAILLE

Kuka olen?

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen viitekehys). Olen tehnyt vastaanottotyötä vuodesta 2005. Vahvin kiinnostukseni on aina ollut aidossa ihmisen tasa-arvoisessa kohtaamisessa. Työskentelyotteeni on lämmin, aktiivinen ja integratiivinen, eli pyrimme löytämään juuri sinulle sopivan tavan edetä kohti tavoitteitasi.

Aiheet, joiden kanssa olen erityisesti työskennellyt ovat mm. mielialaan liittyvät huolet, kuten masentuneisuus tai ahdistuneisuus, pelkotilat, vuorovaikutukselliset haasteet ihmisten välillä, työssä ja arjessa jaksaminen, psyykkisen suorituskyvyn kehittäminen, äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvät tilanteet sekä itsetuntoon, motivoitumiseen ja tunteiden kanssa työskentelyyn liittyvät aiheet. Minulla on myös EMDR-traumaterapiakoulutus sekä Mindfulness-ohjaajakoulutus (CFM, Mindfulness Based Stress Reduction). EMDR-terapian avulla voidaan mm. lähteä purkamaan erilaisten traumaattisten tapahtumien hankalaksi koettuja vaikutuksia omaan arkeen ja hyvinvointiin. Mindfulness-harjoittelu puolestaan harjoittaa stressin säätelyä, läsnäolon taitoja, kehotietoisuutta, itsemyötätuntoa ja monia muita hyödyllisiä taitoja psyykkisten haasteiden ratkomisen avuksi.

Olen tehnyt myös paljon koulutustyötä, kirjoittanut sekä ohjannut erilaisia psykologian alan ryhmiä ja prosesseja. Olen työskennellyt vuosien varrella myös suorituskyvyn kehittämisen parissa sekä aktiiviliikkujien ja urheilijoiden kanssa. Olen kirjoittanut aiheesta tieto- ja harjoituskirjan: Suorituskyvyn psykologia, tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville (2020).

Toivon, että asiakkaani kokevat voivansa tulla tapaamisiin omana itsenään, etsimään apua mieltä tai arkea painaviin haasteisiin tai vaikkapa keskustelemaan asioista, jotka liittyvät elämän pohdintaan, mielen terveyteen, suorituskyvyn ja hyvinvoinnin rakentamiseen tai elämän laadun lujittamiseen. Jos haluat esimerkiksi välimatkaan tai liikkumiseen liittyvien haasteiden tai minkä tahansa muun syyn vuoksi tavata etäyhteyden välityksellä, on se myös hyvin mahdollista. Minulla on pitkä kokemus myös tällä tavoin toteutetuista vastaanottotilanteista ja terapiaprosesseista.

”Paulan vastaanotolla jokainen asiakas tulee varmasti kohdatuksi ja kuulluksi kunnioittavasti, arvokkaana omana itsenään. Paula työskentelee vahvasti tutkittuun tietoon nojaten, ja samaan aikaan hänellä on pitkäaikaisen ja monipuolisen ammattiosaamisensa ja -kokemuksensa myötä aivan ainutlaatuinen kyky luovuuteen asiakkaidensa erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden äärellä.” – KOLLEGA


KESKEINNE TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt pian kahden vuosikymmenen ajan päätoimisesti niin ammatinharjoittajana kuin yrittäjänä, psykologipalveluja tarjoten sekä psykoterapeuttina. Olen tuottanut ja tarjoan myös koulutuspalveluja, kuten Psyykkisen valmennuksen koulutusohjelmaa sekä Mindfulness-ohjelmia Cope Oy:ssä (Core Performance and Health Oy). Olen myös kehittänyt ja tuottanut erilaisia ihmisten arkeen ulottuvia kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja ja työkaluja, joiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja terveyttä ongelmia ennaltaehkäisten, kokonaisvaltaisesti ja luonnollisesti.

Psykologin urani ensimmäiset kilometrit tutustuin nuorisopsykiatriaan ja työskentelin myös Helsingin yliopiston psykologian laitoksen amanuenssina. Olen lisäksi ammattivalmentaja ja sertifioitu urheilupsykologi. Näissä töissä olen työskennellyt lasten, nuorten, huippu-urheilijoiden ja harrastavien aikuisten sekä työnohjattavien asiantuntijoiden parissa. Yhteisesti määriteltyinä tavoitteinamme ovat olleet fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden sekä suorituskyvyn, asiantuntijuuden ja ammatillisuuden vahvistaminen. Erityisenä osaamisalueenani suorituskyvyn psykologian alalla ovat olleet pelkotilat, traumatapahtumista toipuminen sekä suorituskyvyn ammatillisen kehittämisen myötä mahdollisesti näyttäytyvät kliiniset haasteet, kuten uupuminen, loukkaantumiset sekä vakaviksi koetut itsetuntoon ja identiteettiin liittyvät haasteet.

JULKAISUT

Suorituskyvyn psykologia, tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville (2020)

ISBN: 978-951-9147-86-4