Pauli Siuruainen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

Kuka olen?

Olen kohta valmistuva Integratiivinen psykoterapeutti ja taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Tämän pohjalta minulle on kerääntynyt laaja työkokemus erilaisista mielenterveyteen vaikuttavasta tekijöistä ja sairauksista. Oli sitten kysymyksessä vaikea elämän tilanne, menneisyydessä tapahtuneet traumaattiset kokemukset, akuutti uupumus, ahdistuneisuus, masennus tai vaikeat tunnekokemukset.

Ajattelen terapeuttina, että tehtäväni on auttaa sinua jäsentämään elämässäsi tapahtuneita tai tällä hetkellä tapahtuvia kokemuksia (tilanteita) ja tämän kautta helpottaa psyykkistä kärsimystä ja lisätä hyvinvointia elämässäsi. Uskon, että tähän pääsemme parhaiten rakentamalla hyvän yhteistyösuhteen, johon panostan terapian aikana. Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen ja tilaa antava. Tarpeen vaatiessa voin olla aktiivinen ja autan sinua tutkimaan kokemuksiasi syvemmin. Työskentelyotteessani korostuu tunteiden kanssa työskentely, mutta lähden mielelläni suunnittelemaan kanssasi mitä sinä tässä tilanteessa tarvitset, ja mikä sinua voisi parhaiten auttaa.

Itse terapiassa kartoitamme rauhassa sinun elämäntilannettasi ja siihen liittyviä vaikeuksia. Näiden mukaan määrittelemme minkä asian eteen lähdemme työskentelemään. Tapaamisilla keskustelemme tasavertaisesti tilanteestasi ja autan sinua syventymään kokemuksiisi ja tuntemuksiisi avointen kysymysten avulla. Yhdessä pohdimme, miksi juuri sinä koet näitä asioita mitä koet ja onko kokemustesi taustalla jotain mitä et ehkä ole aikaisemmin tavoittanut. Tällaisten haavoittuvien puolien ja tunteiden tuleminen jaetuiksi ja omakohtaisesti koetuiksi on eheyttävää. Tarkoituksena on myös lisätä itsetuntemustasi, jonka seurauksena vaikeat tunnekokemukset ja oireet eivät hallitsisi häiritsevästi elämääsi.

Suurin työkokemukseni on kerääntynyt sekä psykiatrisesta päivystyksestä akuuteista mielialahäiriöstä että kriisitilanteista. Minulle on kerääntynyt myös työkokemusta sekä psykiatrisesta sairaalasta vaikeahoitoisten osastolta että psykiatrian poliklinikalta mielialahäiriöiden hoidosta ja akuutti- ja arviontityöryhmistä.

Olen lisäkouluttautunut tunnekeskeisiin psykoterapeuttisiin työotteisiin. Esim. mentalisaatioterapiaan (MBT), tunnefokusoituun psykoterapiaan (EFT) ja tunnefokusoituun psykodynaamiseen lyhytterapiaan (ISTDP) ja Dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT).

 

”Pauli on terapeuttina lämmin, kuunteleva ja välittävä. Hän osaa myös tarvittaessa esittää oikeita kysymyksiä ja ohjata asiantuntevasti syventymään omaan kokemusmaailmaasi. Paulista on ollut minulle suuri apu.”

ASIAKKAAN PALAUTE

 

”Pauli on lämmin, syvällinen ja erittäin hyvä luomaan terapeuttisen ilmapiirin, joka mahdollistaa konkreettisia muutoksia.”

KOLLEEGAN KOKEMUS