Riikka Lamminen

Psykologi, psykoterapeutti (KIT, Ratkes, koul.), nepsy valmentaja

VASTAANOTON OSOITE: SÄIJÄRVENTIE 353, 37500 LEMPÄÄLÄ 

 

Kuka olen?

Läsnäolo ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen on minulle kunnia-asia. Jokainen matka kohti muutosta on ainutlaatuinen huomioiden asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat ja selviytymiskeinot. Tärkeää on pysähtyä kokemusten, ajatusten, tunteiden ja kehollisten tuntemusten äärelle mutta toisaalta myös työskennellä aktiivisesti uusien taitojen ja ymmärryksen lisääntymiseksi.

Kognitiivis-integratiivinen työskentelytapa mahdollistaa monipuoliset työskentelymenetelmät. Keskustelun lisäksi työskentelyssä on mukana usein kehollista, läsnäolon taitoja harjoittavaa työskentelyä. Työhuoneeni Lempäälän Säijässä rauhallisessa maalaismaisemassa auttaa asettumaan työskentelyyn, tilanteen ja tarpeen mukaan voimme tavata työhuoneessa tai luontoympäristössä. Tilan eläimet – koirat, hevoset ja lampaat voivat olla sovitusti mukana ja auttaa asioiden tarkastelemisessa ja näkyväksi tekemisessä. Työhuoneessa on käytössä myös Neurosonic © hoitolaite, jonka matalataajuuksinen värähtely vaikuttaa verenkiertoon, aineenvaihduntaan sekä hermostollisiin toimintoihin ja on laajalti käytössä mm. uniongelmien ja stressin hoidossa.

Ratkaisukeskeinen työote näkyy vastaanotollani maanläheisenä ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelyssäni korostuu aktiivisuus, innovatiivisuus, innostava työote, huumori sekä toiveikkuus. Yhteistyössä asiakkaan kanssa lähdemme rakentamaan ratkaisuja, ymmärrystä sekä uutta suhdetta itseen.