Susanne Tiihonen

PsM, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti, perheterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI VAPAITA KELA-AIKOJA

 

Kuka olen?

Olen työskennellyt sekä lyhytaikaisten aktiivisesti muutokseen tähtäävien interventioiden ja pidempien psykoterapeuttisten prosessien parissa. Terapian lähtökohtana on kannatteleva terapiasuhde jossa yhdessä tutkimme ja pyrimme uuteen ymmärrykseen, mahdollistaen kehittymisen ja palautumisen. Voimme käyttää erilaisia ​​lähestymistapoja riippuen kohtaamistasi haasteista. Terapeuttinen viitekehykseni on integratiivinen.

Pyrin sopeuttamaan lähestymistapaani terapiaprosessissa asiakkaan tarpeiden mukaan ja siihen, mikä kussakin yksittäisessä tilanteessa on tärkeää. Kiinnostus jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta kohtaan on työni perusta. Tasa-arvoinen ja avoin yhteistyösuhde on keskeistä.

Työskentelen suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

”Susannella on kyky aidosti kohdata ja hän on erinomainen kuuntelija. Hänessä korostuu selkeys ja kirkkaus osaamisessa ja hahmottamiskyvyssä.”

”Susanne on luotettava ja luonteva, hänen kanssaan on helppoa ja mutkatonta tulla yhteyteen ja tuntuu että rajoja mistä puhua ei ole.”

”Susanne on syvällinen, vahvistava, inhimillinen ja viisas rinnalla kulkija.”