Taru Hakulinen

PsM, psykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti YET, oikeuspsykologi

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE ASIAKKAILLE

Kuka olen?

 

Olen koulutukseltani psykologian maisteri, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, sekä oikeuspsykologi.  Olen työskennellyt vuodesta 2004 alkaen oikeuspsykologian sovellusalalla aikuisten parissa, keskeisinä teemoina mm. impulssikontrollin ongelmat, tunnesäätely, persoonallisuusproblematiikka, sekä ahdistus- ja masennusoireilu.

Psykoterapiatyössä minua kiinnostaa ymmärtää yksilön tapoja ajatella, tuntea, ja olla suhteessa niin itseen kuin muihin ihmisiin, ja yhdessä tutkimisen kautta lisätä asiakkaan ymmärrystä siitä, miten nämä tavat ovat muodostuneet, ja miten ne voivat nykyhetkessä aiheuttaa asiakkaan kannalta ei-toivottuja seurauksia. Yhdessä tutkiminen ja oivaltaminen niin nykyhetken kuin menneen valossa tarjoaa myös mahdollisuuden toisin kokemiseen ja toimimiseen, muutokseen. Psykoterapeuttina uskon yhteistyösuhteen tärkeyteen, yhdessä tutkimiseen, aktiivisuuteen ja empatiaan, mutta toisaalta myös siihen, että huolella valitut ja käytetyt menetelmät ja tavoitteellisuus työskentelyssä edistävät asiakkaan eteenpäin pääsyä hankalista kokemuksista tai oireista. Työskentelytapani nojaa pitkälti kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan ja asiakkaan tilanteen hahmottamiseen hankalien vastavuoroisten asetelmien ja suojaavien toimintatapojen kautta, mutta jossain määrin myös muita kognitiivisen psykoterapian menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan integroiden.