Erkki Heinonen

Associate Professor, SPECIALIZED Psychologist, Psychotherapist, Psychotherapy Researcher

About me

Olen työskennellyt psykologina ja psykoterapeuttina, psykoterapiatutkijana sekä kouluttajana niin Pohjois-Amerikassa kuin Suomessakin yli kymmenen vuotta. Erityisesti olen perehtynyt Suomessa verraten uusiin, tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiin.

Tunnekeskeinen psykoterapia keskittyy nimensä mukaisesti siihen, mitä tärkeää tietoa tunteemme meille kertovat; sekä miten tiedostaa, hyväksyä ja hyödyntää tunteitamme tehokkaammin. Tämä auttaa psyykkisistä ongelmista, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta, toipumisessa – mutta myös ihmissuhteiden parantamisessa, selviämisessä työelämän koukeroissa ja omannäköisen elämän löytämisessä.

Tunnekeskeinen psykoterapia voi sopia Sinulle, mikäli koet jämähtäneesi tiettyihin tunteisiin, kuten alakuloon, itsekriittisyyteen tai huoliin. Niin myös, mikäli koet vältteleväsi tunteitasi tai olevan hankala saada niihin kosketusta.

Työotteeni on empaattinen, utelias ja tilaa-antava, mutta myös aktiivinen. Säädän työskentelyni kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Aktiivisen työotteen takia tunnekeskeisellä psykoterapialla saadaan vaikuttavia tuloksia usein jo 20-40 kerran työskentelyllä. Tunnekeskeisen psykoterapian hyödyistä on lukuisia korkeatasoisia tutkimuksia.

Tapaan mielelläni kanssasi, jotta voimme arvioida sopiiko tunnekeskeinen psykoterapia juuri Sinun tilanteeseesi.

Kliinikko-minäni taustalla on myös tutkija-minäni. Tämä näkyy valmiudessani tarkastella asioita joustavasti eri näkökulmista; yhdistän myös työskentelyyni vaikutteita muista tutkimistani terapiakoulukunnista (mm. psykodynaamiset, kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat).

 

LISÄTIETOA TUNNEKESKEISESTÄ TERAPIASTA:
http://www.iseft.org/


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Apulaisprofessori: Oslon yliopisto (v. 2019-.)

Kliininen psykologi: Helsingin yliopistollinen keskussairaala (v. 2008-v. 2016).

Psykoterapiatutkija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (v. 2008-), Helsingin yliopisto (v. 2015-), University of Chicago (2010-2012), York University (2017-2019).

Opettaja ja kouluttaja: Yli 20 psykologian kurssia Helsingin yliopistolla.

LISÄKOULUTUS

Kliinisen psykologian ja psykoterapian dosentti, Helsingin yliopisto 2019-

Certified EFT Therapist, International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT) 2019

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi, 2022

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

VALIKOITUJA SUOMENKIELISIÄ JULKAISUJA:

Heinonen, E. (2022). Tunteisiin keskittymisen merkitys terapeuttisessa muutoksessa. Suomen Lääkärilehti, 77, 1186-1189.

Heinonen, E., Kurri, K., Melartin, T. (2016). Sopiiko psykoterapia potilaalleni? Suomen Lääkärilehti, 71, 1172-1176.

Heinonen, E. (2015). Terapeuttien yksilölliset ominaisuudet, yhteistyösuhde ja psykoterapian tuloksellisuus. Psykoterapia, 34, 213-224.

VALIKOITUJA KANSAINVÄLISIÄ JULKAISUJA:

Heinonen, E. & Pos, A. E. (2019). The role of pre-treatment interpersonal problems for in-session emotional processing and long-term outcome in emotion-focused psychotherapy, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2019.1630778

Heinonen, E., Knekt, P., Härkänen, T., Virtala, E., & Lindfors, O. (2018). Association of early childhood adversities with mental disorders, psychological functioning, and suitability for psychotherapy in adulthood. Psychiatry Research, 264, 366-373.

Heinonen, E., Lindfors, O., Härkänen, T., Virtala, E., Jääskeläinen, T., & Knekt, P. (2014). Therapists’ professional and personal characteristics as predictors of working alliance in short-term and long-term psychotherapies. Clinical Psychology & Psychotherapy, 21, 475-494.

Orlinsky, D. E., Heinonen, E., & Hartmann, A. (2015). Psychotherapy process research. Teoksessa J. D. Wright (toim.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (pp. 515-520) (2nd ed.). Oxford: Elsevier.