Henrika Paulig

Psychologist, Short-term therapist

About me

 

Som psykolog är jag empatisk, varm och närvarande. Jag tror att det allra mest läkande vi kan få vara med om är att få vara i en växelverkan där vi känner oss trygga, sedda och förstådda. Jag tror på våra själars önskan att söka det vi är ämnade att vara, på lyckan i att leva ett så sant och genuint liv som möjligt och på styrkan hos varje människa att vilja och kunna nå förändring och ökat välbefinnande.

Jag har 10 års erfarenhet från företagsvärlden, både i form av företagare och chef och i mitt arbete som psykolog använder jag mig mycket av de erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig där.

Mitt specialområde är arbetsrelaterat välmående och balans:

  • utmattning
  • stresshantering
  • överpresterande