Karolina Ollila-Gröndahl

Psychologist, couple and family therapy student

About me

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Olen voimavarakeskeisen pari- ja perheterapia koulutuksessa oleva psykologi, joka tarjoaa keskusteluapua ja lyhytterapeuttista tukea yksilöille monenlaisiin elämän haasteisiin sekä koulutusterapiaa pareille ja perheille.

Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Terapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään.

Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Pari- ja perheterapiassa työskentelyn fokus on usein suhde ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä. Autan myös pareja eroprosessissa ja etäterapia on mahdollista.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on laajaa kokemusta psykologin työstä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm äitiys- ja lastenneuvolassa lasten, raskaanaolevien ja pienten lasten vanhempien kanssa, perheneuvolassa, lastensuojelussa sekä kehitysvammaisten kanssa. Olen kasvatustiedeiden kandidaatti, laillistettu psykologi ja pari – ja perheterapiaopiskelija (valmistumisvuosi 2021). Lisäksi on eri lyhyempiä koulutuksia mm mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmäohjaajakoulutus, lyhytterapeuttinen työote-koulutus, lyhyt tunnekeskeinen pariterapiakoulutus.

 

VEM JAG ÄR

Befinner du dig i en återvändsgränd? Är parförhållandet i kris?

Jag är psykolog med lång erfarenhet att jobba terapeutiskt med vuxna, par och hela familjer. I arbetet med klienter finns jag som stöd att aktivt undersöka problemområden samt stödja i processen till hållbara förändringar i livet. Mitt arbetssätt är reflektivt och dialogiskt i kombination med korttidsterapeutiska arbetsmetoder. Till mina särskilda erfarenhetsområden hör föräldraskap, parförhållande samt familjedynamik. Jag är närvarande, inkännande och lyhörd att stödja mina klienter mot hållbara livsval med stark betoning att stärka de resurser som klienten har.

Jag studerar som bäst till par- och familjeterapeut, med mål att bli klar 2021. Tack vare arbete inom barnskydd och familjerådgivning har jag erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer i livet. Jag arbetar på svenska, finska, engelska och spanska.

”Karolina oli suuri apu meille kun perheemme arki tuntui ylipääsettömän vaikealta meidän molempien vanhempien burnoutin takia. Hän todella halusi auttaa ja oli saman tien tosissaan huoliemme kanssa. Voimme lämpimästi suositella häntä.” Asiakas