Korttidsterapeutiskt arbetsätt höst 2021 Esbo

Korttidsterapeutiskt arbetsätt höst 2021 Esbo

Utbildarna:
PsD, utbildarpsykoterapeut Katri Kanninen, PsM utbildarpsykoterapeut Jenny Nyberg

Paikka:
Esbo

Aika:
Modul I 2-3.9, Modul II 30.9-1.10, Modul III 28-29.10 och Modul IV 26-27.11.

Hinta:
8 dagar 1600 € + moms 24 %, 2 dagar 450 €+ moms 24 %

Utbildningen omfattar åtta dagar och under dessa dagar lär du dig det mest väsentliga du behöver veta för att effektivt kunna genomföra korta interventioner och/eller terapier. Vi ger dig färdigheter som du genast kan ta i bruk i ditt arbete.

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt. Skolningen lämpar sig för psykologer, socialarbetare, socionomer, kuratorer, psykiatriska sjukskötare och andra som arbetar med klienter som mår illa psykiskt.

Utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Vår målsättning är att ge verktyg för att kunna arbeta meningsfullt och fokuserat även då tidsresurserna är begränsade.

Utbildningen baserar sig på Kanninen & Uusitalo-Arola (2015) Lyhytterapeuttinen työote PS-kustannus. Varje kapitel motsvarar en utbildningsdag. Du kan delta utan att läsa boken. Boken ger dock fördjupad kunskap om alla ämnen.

KÖP boken Lyhytterapeuttinen työote på finska här.

En förkortad version av vår bok ”Lyhytterapeuttinen työote”, Korttidsterapeutiskt arbetssätt, är nu tillgänglig på svenska. Pris: 25€.

KÖP PDF-boken på svenska här.

 

Vi som arbetar inom området psykisk hälsa har ofta en god grundutbildning, men vi har sällan fått konkret undervisning i hur man i praktiken skall åstadkomma förändring i arbetet med klienter, eller hur man systematiskt bygger interventioner.

Allt fler människor söker hjälp, och våra klienter har ofta svårigheter på flera olika plan. Det finns en beställning på oss att kunna hjälpa våra klienter även då resurserna är begränsade.

Ett integrativt sätt att närma sig kärnan av problemet

Korttidsterapeutiskt arbetssätt är aktivt, målinriktat och fokuserat. Det bygger på kognitiv-analytiskt (KAT) teori och evidensbaserad kunskap om vad som fungerar i terapeutiskt arbete. Du lär dig att gestalta och bygga upp skräddarsydda interventioner som fokuserar på det som är väsentligt och realistiskt för klienten just nu. Du lär dig dessutom hur ni kan närma er svåra och smärtsamma saker tillsammans med klienten trots att ni inte har möjlighet att träffas under en lång period.

Våra fyra moduler är uppbyggda enligt dessa teman:

  • Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar (modul I)
  • Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation (modul II)
  • Principer och metoder för arbetet i mittfasen (modul III)
  • Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar (modul IV)

kontakta Katri eller Jenny för mer information om utbildning.

registrera dig

Fyll i formuläret för att registrera dig för träning. Kom ihåg att markera de moduler du vill delta. Välkommen till utbildningen!

Utbildning faktureras via e-post ungefär två veckor innan det börjar eller efter registreringsdatum. Kolla också in avbokningsreglerna för Shortum training.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tällä lomakkeella ilmoittaudut sitovasti koulutukseen.

Kurssimateriaalien toimitusosoite:

Mikäli et maksa koulutusta itse, täytä alla olevat tiedot:

Osallistun moduuleihin: