SEE FAR CBT ja Assosiatiiviset kortit terapeuttisen työn apuvälineenä – syksy 2021 Espoo

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi? SEE FAR CBT -malli on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen terapiaan pohjautuva menetelmä. Assosiatiivisten korttien avulla avataan vaikeita muistoja tai tuskallisia traumamuistoja ja työstetään niitä uudelleen mielikuvissa, luovalla tavalla.

SEE FAR CBT ja Assosiatiiviset kortit terapeuttisen työn apuvälineenä – syksy 2021 Espoo

Kouluttaja:
Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja Arja Sigfrids

Paikka:
Shortumin toimitilat, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Aika:
5.11.21 (pe) sekä 10-11.12.2021 (pe-la), kaikkien päivien aikataulu on 8.30 - 16.00

Hinta:
Kolmen päivän koulutuskokonaisuus 660 € + alv 24%

Terapeuttisessa työssä jokaisella asiakastyötä tekevällä on omat keinonsa avata asiakkaan muistoja, kokemuksia ja vahvuuksia tai suunnitella tulevaa

Erilaiset kuvakortit avaavat uudenlaisen tavan auttaa asiakasta ”pintaa syvemmälle”. Kortit ikään kuin avaavat muistojen museota tietoisesti.

Assosiatiivisten korttien kautta asiakas rohkaistuu uusien mielikuvien kautta ilmaisemaan itseään toisella tavalla, ikään kuin ylittämään järjen äänen. Luovan uudelleentarkastelun kautta löytyy usein uusia tapoja ajatella, käsitellä asioita eri näkökulmista.

Tämä koulutuskokonaisuus on jaettu kolmelle päivälle kurssilaisten toiveiden pohjalta

Ensimmäisenä koulutuspäivänä 5.11.2021 (pe) tutustutaan korttien avaamaan maailmaan ja tehdään perusharjoituksia korteilla. Ennen seuraavaa koulutuskokonaisuutta terapeutti ehtii toivottavasti harjoitella asiakkaiden kanssa korttityöskentelyä

Koulutuspäivän teemoja ovat: 

  • Oman elämäni piirakka; elämäntilanteeni ja arvot, muutoksen polut
  • Turvapaikka
  • Tarinan uudelleen muotoilu – uuden näkökulman löytäminen jumiutuneeseen tilanteeseen.
  • Kuoleman käsittely

Kahtena jälkimmäisenä päivänä 10-11.12.2021 (pe ja la) keskitytään vaikeiden asioiden ja muistojen työstämiseen.

SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

SEE FAR CBT -korttityöskentelyn osuus on hyvä apuväline haitallisten traumaattisten muistojen työstämiseen.

Tässä menetelmässä luodaan ensin turvapaikka, jotta vaikeaa muistoa käsitellessä voidaan siirtyä edestakaisin kehoa rauhoittavan ja ylivireyttä aiheuttavan muiston välillä. Korteilla asiakas pääsee kiinni muistoihin, joilla ei ole välttämättä sanoja.

Kehon tuntemuksiin fokusointi on työskentelyssä keskeisellä sijalla. Jos asiakkaalla on esim. välttelyoireita, niin terapiaan lisätään altistusharjoituksia. Menetelmällä on yhteyksiä EMDR-menetelmään, koska siinä käytetään myös bilateraalista ärsykettä.

Monille asiakkaille korttien avulla vaikeiden asioiden työstäminen on aluksi helpompaa kuin EMDR–menetelmä. Tutkimuksissa EMDR ja SEE FAR CBT ovat saaneet yhtä hyviä vaikuttavuustuloksia (Lahad,Farhi & al 2010). Menetelmä soveltuu myös kouluikäisten lasten vaikeiden muistojen työstämiseen (Lahad, Leykin & et al 2016).

SEE FAR CBT -menetelmässä on neljä keskeistä periaatetta

  1. Ahdistuksesta, masennuksesta, välttelystä tai PTSD-oireista kärsivällä trauman ajatellaan olevan vaikeus käsitellä mielikuvissa olevia kivuliaita muistoja. Niinpä apua annetaan mielikuvituskanavan kautta
  2. Traumatarinan uudelleen kerronta altistuksena auttaa
  3. Menetelmä on hyvin strukturoitu, tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään eri näkökulmia ja vaihtoehtoja
  4. Uudelleenkerronta voimaannuttaa ”fantastisen todellisuuden” kautta.

Workshopissa teemme konkreettisia harjoituksia itse kokeillen yksin tai pareittain. Lähtökohtana on, että menetelmää on itse harjoiteltava sekä terapeutin että asiakkaan näkökulmasta, ennen kuin sitä voi käyttää asiakastyössä.

Mitä erilaisempia kortteja voi käyttää lyhytterapian, psykoterapian, konsultaation apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa. Terapeutti voi koostaa oman korttikokoelmansa eri lähteistä: Saga, Dixit (eri pakkoja), valokuvat, kortit jne. Koulutuksessa esillä useita pakkoja.

Kouluttaja, psykologi Arja Sigfrids on psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Vaasasta. Hän on osallistunut jo kolme kertaa israelilaisten psykologien Yehuda Shacham, Ph.D ja Shulamit Niv, Ph.D korttikoulutuksiin. Hän on käyttänyt työssään kortteja jo useamman vuoden ajan.

Koulutus etenee siten, että kunkin päivän sisällöt rakentuvat aiemmin koulutuksessa opitun varaan. Koulutus on siksi opiskeltava kokonaisuutena.

Sitova ilmoittautuminen 4.11.2021 mennessä. Kurssille mahtuu 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä tämä lomake.

Tervetuloa koulutukseen!

Koulutus laskutetetaan sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen sen alkamista tai ilmoittautumisajan päätyttyä. Tutustu myös Shortumin koulutusten peruutusehtoihin.

Sähköisen koulutusilmoittautumisesi lähetyksessä saattaa ilmetä ongelmia järjestelmän tuottajan palvelimen ruuhkautumisen vuoksi. Yritä lähettämistä useampia kertoja. *Vahvistusmeili saattaa mennä roskapostikansioosi.* Jos yhä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä wenla.nordling@shortum.fi, joka vastaa meileihin kerran viikossa myös lomakauden aikana. 

Osallistujan tiedot:

Kurssimateriaalien toimitusosoite:

Mikäli et maksa koulutusta itse, täytä alla olevat tiedot. Selvitäthän ensin organisaatiosi tarkat laskutustiedot, niin nopeutat ilmoittautumisesi käsittelyä.

Lisätiedot, kustannuspaikka, maksaminen osissa tai muuta tärkeää tietoa:

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia