Vahvista sosiaalisia valmiuksiasi pelaamalla

Jännittääkö ryhmässä toimiminen tai uusiin ihmisiin tutustuminen?

Vahvista sosiaalisia valmiuksiasi pelaamalla

Asiantuntijat:
Psykologit Maisa Lehtinen, Simo Levanto ja Martin Westerling

Paikka:
Shortumin toimitilat, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta:
3 tapaamista (2 henkilökohtaista + 1 ryhmäpelikerta) 300€, 5 tapaamista (3 henkilökohtaista + 2 ryhmäpelikertaa) 450€. Alv 0%.

Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen merkitys korostuvat yhä enemmän niin opiskelussa kuin työelämään siirtymisessä. Varman tuntuinen esilläolo, sujuvat yhteistyötaidot ja verkostoituminen ovat arvokkaita taitoja, joita tarvitaan  esiintymistilanteissa, uusiin ihmisiin tutustuttaessa, työhaastatteluissa, opiskeluun ja työelämään kuuluvissa ryhmätapaamisissa ja palavereissa sekä omien rajojen ja oikeuksien puolustamisessa.

Uusien taitojen harjoitteleminen on helpompaa ja mielekkäämpää, kun sitä voi tehdä turvallisessa ja rajatussa ympäristössä. Eikä haittaa jos tekeminen on samalla hauskaa.

Pelejä ja pelaamista on jo pitkään käytetty oppimisen välineinä. Shortumissa käytämme sosiaalisten valmiuksen tutkimiseen ja vahvistamiseen ryhmässä pelattavaa komentosiltasimulaattoria. Pelaaminen tapahtuu yhteisessä tilassa ja jokaisella pelaajalla on selkeästi määritelty rooli, tehtävä ja peliasema. Jokaista roolia ja jokaisen pelaajan panosta tarvitaan, jotta peli etenee. Vuorovaikutus pelaajien välillä on välttämätöntä, jotta kukin pelaaja saa tehtävänsä hoidettua. Käymme läpi pelissä esille tulleita tilanteita, oivalluksia ja kompastuskiviä sekä yhteisesti ryhmässä että tarkemmin henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Kenelle

Tämä palvelu sopii sinulle, joka haluat vahvistaa sosiaalisia valmiuksiasi, esiintymisvarmuuttasi  ja saada lisää itsevarmuutta opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin. Ehkä toivot myös saavasi rohkeutta kohdata haastavia tilanteita ja tätä kautta edistää niin opintojasi, kuin siirtymistä työelämään.

Mitä hyötyä?

Keskitymme sosiaalisiin tilanteisiin ja esiintymiseen liittyvään jännittämiseen. Työstämme ryhmässä tilanteita ja asioita, jotka syystä tai toisesta tuottavat sinulle haasteita ja estävät sinua toteuttamasta itsellesi tärkeitä asioita. Tavoitteena on vahvistaa tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan niin opiskeluissa kuin tulevassa työelämässä.

Lähdemme jäsentämään henkilökohtaisessa tapaamisessa ymärrystä tilanteeseesi ja rakentamaan juuri sinulle sopivaa konkreettista suunnitelmaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Työstämiseen käytämme  yhteistyömuotoista simulaatiopelaamista, joka  mahdollistaa sosiaalisten taitojen kokeilemista ja tutkimista turvallisessa ympäristössä. Pelin sisältö on selkeästi fiktiivinen ja mahdollistaa sopivan etäisyyden ottamisen arkipäivän haastaviin tilanteisiin, mutta tavoitteena on silti arkeen sovellettavien uusien työkalujen löytäminen.

Sosiaalisten taitojen harjoittelu on usein tehokkaampaa ryhmässä kuin yksilötapaamisilla. Luomme yhdessä turvallisen ja jokaista kunnioittavan harjoitteluympäristön, jossa kaikki voivat edetä kohti omia tavoitteitaan.