Koulutuksellinen ja terapiatyön työnohjaus

Säännöllinen työnohjaus ravitsee ammatillista kehittymistä ja auttaa ammattilaista jaksamaan. Shortumin työnohjaus räätälöidään kunkin työnohjattavan tai työnohjausryhmän yksilöllisten kehittymistavoitteiden mukaisesti. Tarjoamme sekä koulutuksellista työnohjausta lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (8 pv) -kokonaisuuden oheen ja jatkoksi että erikseen toteutettavaa terapiatyön työnohjausta.

Koulutuksellinen työnohjaus auttaa viemään koulutuksen oppeja asiakastyön arkeen

Tarjoamme yhytterapeuttisen työotteen koulutusjaksojen oheen työnohjauksen ”lisäosaa”. Koulutuksellinen työnohjaus on loistava tapa saada koulutuksen antia käyttöön ja yksilöllistä ohjausta menetelmän soveltamiseen omassa asiakastyössä. Työnohjaus on teemoitettu koulutuksen vaiheen mukaan: alkuvaihe ja mäppäys, tavoitteenasettelu ja intervention suunnittelu, keskivaiheen terapeuttinen työskentely ja päätösvaiheen tehtävät. Pienryhmässä tapahtuvassa työnohjauksessa osallistuja oppii myös toisten osallistujien asiakastapauksista ja prosesseista. Koulutuksen aikana osallistuja voi kuljettaa ohjauksessa joko yhtä asiakastapausta tai työnohjauttaa useampaa tarpeen mukaan.

Työnohjaus toteutuu kolmen hengen ryhmissä kunkin moduulin välissä ja päätteeksi etänä. Työnohjausprosessi sisältää neljä työnohjaustapaamista á 90 min. Jokaiselle opiskelijalle on siten varattu 30 min yksilöllinen aika. Ryhmä muodostetaan ilmoittautuneiden mukaan. Työnohjaajina toimivat lyhytterapeuttisen työotteen kouluttajat.

Terapiatyön työnohjaus räätälöidään ohjattavan yksilön tai ryhmän tarpeiden mukaan

Terapiatyön työnohjaus soveltuu ihmissuhdetyön ammattilaiselle, joka haluaa syventää terapeuttisia taitoja työssään, kehittää osaamistaan ja parantaa työhyvinvointiaan. Työnohjaus soveltuu eri alojen psykologeille, lääkäreille, sairaanhoitajille, psykoterapeuteille, toimintaterapeuteille ja sosiaalityöntekijöille.

Koulutuksellisen työnohjauksen etätapaamiset:

Seuraavat koulutuksellisen työnohjauksen koulutukset järjestetään keväällä 2022 Espoossa ja Jyväskylässä. Voit ostaa koulutuksen tästä: