Lyhytterapeuttiset mini-interventiot

Tämä yhden päivän koulutus rakentuu lyhytterapeuttiselle työotteelle. Se toimii jatkokoulutuksena perustaidot-kokonaisuudelle tai siihen voi osallistua myös, vaikka ei olisi kokonaisuutta käynyt.

Voiko yhdellä tapaamiskerralla olla väliä? Joskus mini-interventio (90-120min) voi soveltua asiakkaille joilla on rajallinen elämänkriisi, tarve lyhyeen konsultaatioon selkeän rajallisesta aiheesta tai ohjaukselliseen neuvontaan. Mini-interventiota voi hyödyntää myös arviointityössä, ammatillisessa ohjauksessa ja valmennuksessa. Koulutuksen aikana tutustumme mini-intervention yhdessä rakentavaan ja tekevään lähestymistapaan:

  • Kohtaavan ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen
  • Työskentelyn yhteinen raamittaminen
  • Karttatyöskentely ja tapausjäsennys
  • Ilmiongelman kuvaaminen
  • Odotusten ja tavoitteiden realisointi
  • Lähikehityksen vyöhykkeen hahmottaminen: mikä on mahdollista asiakkaalle juuri nyt?
  • Tunnistaminen kenelle hyvin aikarajallinen työskentely sopii, ja kenelle ei