Shortumin lyhytterapia auttaa selvittämään sotkut

Shortumin lyhytterapia-palvelut

Shortum Lyhytterapiatalo on Suomen ainoa psykoterapeuttisen osaamisen keskus, jonka kaikki asiantuntijat ovat lyhyen muutokseen tähtäävän työskentelyn osaajia.

Tarjoamme lyhytterapiaa ja psykoterapiaa yksityisasiakkaille sekä yritysasiakkaille.

Lyhytterapiaan tai työnohjaukseen kannattaa hakeutua kun ahdistaa, masentaa tai ihmissuhteissa on toistuvia hankaluuksia, työ ei suju kuten haluaisi, tai kun tarvitsee elämässä ja toimintatavoissa muutosta, johon ei omillaan pysty.

Moni työnantaja tarjoaa työntekijöille lyhytterapia-pakettejamme työsuhde-etuna.

SOK:SSA MIELENTERVEYSSYISTÄ JOHTUVAT SAIRAUSPOISSAOLOT LÄHTIVÄT KASVUUN. YRITYS TARJOSI TYÖNTEKIJÖILLEEN LYHYTPSYKOTERAPIAA KASVANEEN KUORMITUKSEN SELÄTTÄMISEEN. KAHDESSA VIIKOSSA TERAPIAAN -MALLI VÄHENSI SOK:N PÄÄKONTTORIN SAIRAUSPOISSAOLOJA KOLMANNEKSELLA JA SÄÄSTI PERÄTI PUOLI MILJOONAA EUROA.

MTV 14.1.2020
Oivallus vastaanottohuone

Sama pää töissä ja kotona

Shortumin lyhytterapiapaketit arjen eri tilanteisiin

Olemme Shortumissa rakentaneet ainutlaatuiset lyhytterapiapaketit, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön ja parhaisiin kliinisiin käytäntöihin. Näiden pakettien avulla lyhytterapeuttimme pystyvät tekemään vaikuttavaa työtä lyhyessäkin ajassa. Työskentely alkaa aina arvioinnilla, jonka perusteella asiakkaalle suositellaan parhaiten soveltuvaa työskelyotetta. Ammattilaistemme työkalupakissa on monenlaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin.

Palamassa loppuun?

Opit ymmärtämään miten olet päätynyt tähän tilanteeseen, mitä uupumuksesi taustalla on ja miten voit rakentaa mielekkäämpää elämää, töissä ja kotona.

Masentunut?

Etsimme yhdessä sekä konkreettisia keinoja mielialan nostamiseksi että pohdimme minkälaista elämää haluat elää.

Shortum on lyhytterapian kehittäjä ja suunnannäyttäjä

Me Shortumissa olemme terapiapalveluiden lisäksi arvostettu mielen ammattilaisten kouluttaja ja terapiapalveluiden kehittäjä. Shortumissa olemme kouluttaneet ammattilaisia lyhytterapeuttiseen työskentelytapaan jo kymmenen vuoden ajan.

Shortumin perustajat Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat kirjoittaneet Lyhytterapeuttisesta työotteesta kirjoja.

Lyhytterapeuttinen työote perustuu kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan (KAT). 

Lyhytterapeuttinen työote puolestaan on KATista muokkaamamme sovellus, joka perustuu vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja koeteltujen menetelmien joustavalle ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidylle hyödyntämiselle. Se soveltuu niin yksityiselämässä kuin työssäkin kohdattujen elämisen ja vuorovaikutuksen pulmien ratkomiseen. 

Lyhyen työskentelyn jujuna on, että tavoitteellinen, mutta silti pintaa syvemmälle ulottuva muutostyöskentely. Kaikkea ei pyritä ratkaisemaan yhdellä kertaa. Muutos yhdellä elämänalueella ja kokemus siitä, miten elämän tai työn haasteita voidaan kohdata, saa usein aikaan positiivisen ketjureaktion. Myönteinen muutos seuraa toistaan.

Kirja: Lyhytterapeuttinen työote

Korttidsterapeutiskt arbetssätt

En förkortad version av vår bok ”Lyhytterapeuttinen työote” är nu tillgänglig på svenska. Pris: 25€.