SHORTUM LYHYTTERAPIATALO auttaa selvittämään solmut

Shortum Lyhytterapiatalo

Shortum Lyhytterapiatalo on Suomen ainoa psykoterapeuttisen osaamisen keskus, jonka kaikki asiantuntijat ovat lyhyen muutokseen tähtäävän työskentelyn osaajia.

  • Kaikki Lyhytterapiatalon asiantuntijat ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
  • Psykoterapeuteilla on Kela-pätevyys ja valmius tarvittaessa myös pidempään työskentelyyn.
  • Shortum Lyhytterapiatalon psykologit ja psykoterapeutit ovatkin todellisia käsinpoimittuja alan taitajia, joista useimmat työskentelevät suomen lisäksi myös ruotsin ja/tai englannin kielellä.

”ei ole kahta samanlaista terapeuttia eikä asiakasta”

Psykoterapia ja lyhytterapeuttinen täsmätuki

Hakeudut ehkä terapiaan, kun sinua ahdistaa, masentaa tai ihmissuhteissa on toistuvia hankaluuksia, työ ei suju kuten haluaisit, tai kun koet tarvitsevasi elämässäsi ja toimintatavoissasi muutosta, johon et omillasi pysty.

Psykoterapia alkaa aina arvioinnilla, jonka perusteella asiakkaalle suositellaan parhaiten soveltuvaa työskelyotetta. Ammattilaistemme työkalupakissa on monenlaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin. Toisaalta tutkimusnäyttö osoittaa, että kaikki terapeuttinen työskentely perustuu hyvään yhteistyösuhteeseen. Se, että terapeutin ja asiakkaan välillä synkkaa, on ensiarvoisen tärkeää. Terapeuttimme eivät loukkaannu, vaikka tapaat halutessasi useita psykoterapeutteja, ennen kuin päätät kenen kanssa lähdet työskentelemään.

”Lyhyt terapia ei tarkoita sitä, että työskentely on pinnallista.”

Shortumin psykoterapeutit ja psykologit perustavat työskentelyn laadukkaalle asiakkaan tilanteen jäsentelylle, jonka pohjalta rakennetaan yhdessä muutokseen tähtäävä tavoitteellinen työskentely. Yhteistyössä syntyvä ymmärrys avaa tien muutokselle. Käyttämämme menetelmät ovat tutkimukselliseen näyttöön perustuvia.

Joskus lyhyt terapia voi tuntua riittämättömältä ja silloin voi yhdessä terapeutin kanssa pohtia, onko pidempi terapia sittenkin parempi vaihtoehto. On kuitenkin hyvä muistaa, että tutkimukset tukevat lyhyehkön (10-30 kerran) työskentelyn vaikuttavuutta. Jaksoittain tapahtuva työskentely voi monelle myös olla mielekkäämpää kuin vuosia kestävä, jokaviikkoinen terapia.

Kokeneiden psykoterapeuttien rinnalla Lyhytterapiatalossa työskentelee muutamia vielä psykoterapiakoulutuksessa olevia psykologeja, jotka tarjoavat palveluitaan tavanomaista edullisemmalla hinnalla. Koulutusvaiheen psykoterapiat tehdään aina kokeneiden ammattilaisten tiiviissä ohjauksessa.

Lyhytterapiatalossa on myös mahdollisuus 5 tai 10 tapaamisen täsmätukeen lyhytterapeuttiseen työskentelytapaan perehtyneen psykologin kanssa.

”Shortumin psykoterapeutit ja psykologit perustavat työskentelyn laadukkaalle jäsentelylle, jonka pohjalta rakennetaan yhdessä muutokseen tähtäävä tavoitteellinen työskentely.”