Shortum Lyhytterapiatalo auttaa selvittämään sotkut

Shortum Lyhytterapiatalo

Shortum Lyhytterapiatalo on Suomen ainoa psykoterapeuttisen osaamisen keskus, jonka kaikki asiantuntijat ovat lyhyen muutokseen tähtäävän työskentelyn osaajia.

Tiesitkö, että mielenterveyden haasteet ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle? Kela maksoi viime vuonna sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella 5,2 miljoonasta päivästä, mikä on yli kolmannes kaikista sairauspäivärahapäivistä. 

SOK:SSA MIELENTERVEYSSYISTÄ JOHTUVAT SAIRAUSPOISSAOLOT LÄHTIVÄT KASVUUN. YRITYS TARJOSI TYÖNTEKIJÖILLEEN LYHYTPSYKOTERAPIAA KASVANEEN KUORMITUKSEN SELÄTTÄMISEEN. KAHDESSA VIIKOSSA TERAPIAAN -MALLI VÄHENSI SOK:N PÄÄKONTTORIN SAIRAUSPOISSAOLOJA KOLMANNEKSELLA JA SÄÄSTI PERÄTI PUOLI MILJOONAA EUROA.

MTV 14.1.2020
Oivallus vastaanottohuone

Sama pää töissä ja kotona

Terapiaan tai työnohjaukseen voi hakeutua kun ahdistaa, masentaa tai ihmissuhteissa on toistuvia hankaluuksia, työ ei suju kuten haluaisi, tai kun tarvitsee elämässä ja toimintatavoissa muutosta, johon ei omillaan pysty.

Hyvistä psykoterapeuteista on huutava pula eikä kaikille tarvitseville löydy psykoterapeutteja.
Olemme shortumissa rakentaneet ainutlaatuiset lyhytterapiapaketit, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön ja parhaisiin kliinisiin käytäntöihin. Näiden pakettien avulla psykologimme pystyvät tekemään vaikuttavaa työtä lyhyessäkin ajassa. Työskentely alkaa aina arvioinnilla, jonka perusteella asiakkaalle suositellaan parhaiten soveltuvaa työskelyotetta. Ammattilaistemme työkalupakissa on monenlaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin.

Palamassa loppuun?

Opit ymmärtämään miten olet päätynyt tähän tilanteeseen, mitä uupumuksesi taustalla on ja miten voit rakentaa mielekkäämpää elämää, töissä ja kotona.

Masentunut?

Etsimme yhdessä sekä konkreettisia keinoja mielialan nostamiseksi että pohdimme minkälaista elämää haluat elää.

Lyhytterapeuttinen työote pähkinänkuoressa

Lyhytterapeuttinen työote perustuu kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan (KAT). 

Lyhytterapeuttinen työote puolestaan on KATista muokkaamamme sovellus, joka perustuu vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja koeteltujen menetelmien joustavalle ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidylle hyödyntämiselle. Se soveltuu niin yksityiselämässä kuin työssäkin kohdattujen elämisen ja vuorovaikutuksen pulmien ratkomiseen. 

Lyhyen työskentelyn jujuna on, että tavoitteellinen, mutta silti pintaa syvemmälle ulottuva muutostyöskentely. Kaikkea ei pyritä ratkaisemaan yhdellä kertaa. Muutos yhdellä elämänalueella ja kokemus siitä, miten elämän tai työn haasteita voidaan kohdata, saa usein aikaan positiivisen ketjureaktion. Myönteinen muutos seuraa toistaan.

Shortumin perustajat Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat kirjoittaneet Lyhytterapeuttisesta työotteesta kirjan. Shortumissa olemme kouluttaneet ammattilaisia työskentelytapaan jo kymmenen vuoden ajan.

Kirja: Lyhytterapeuttinen työote

Korttidsterapeutiskt arbetssätt

En förkortad version av vår bok ”Lyhytterapeuttinen työote” är nu tillgänglig på svenska. Pris: 25€.