Cathrine Boman

PsM, psykolog, KAT-psykoterapeuttikoulutuksessa

Cathrine Boman

+358 40 774 6864

cathrine.boman@shortum.fi

Kuka olen?

Som psykolog och blivande psykoterapeut är mitt mål att försöka hjälpa dig att hitta förståelse för dig själv, dina relationer och din situation och ge dig redskap att förändra ditt liv i önskad riktning. Jag tror på förändring som är i enlighet med dina värderingar och prioriteringar, och att varje hållbar förändring börjar med förhållningssättet. Min inställning till människosinnet och livet är ödmjukt hoppfull. Mitt arbetssätt är aktivt lyssnande, fokus- och målinriktat, rakt och mjukt.

Jag är psykolog och i kognitiv-analytisk psykoterapeututbildning. Jag har erfarenhet av arbete med både vuxna och ungdomar inom specialsjukvården.

Jag arbetar på svenska, finska och engelska, med vuxna och med ungdomar från 16 år uppåt.

Jag är inte ännu producent av FPA-ersatt rehabilteringspsykoterapi.

Psykologina ja tulevana psykoterapeuttina pyrin auttamaan sinua löytämään uutta ymmärrystä itsestäsi, ihmissuhteistasi ja elämäntilanteestasi, ja antamaan työvälineitä muuttaa elämääsi haluamaasi suuntaan. Uskon muutokseen, joka on arvojesi ja tavoitteittesi mukaista. Uskon myös, että kestävä muutos alkaa uudenlaisesta lähestymistavasta. Asenteeni ihmismieleen ja elämään on kunnioittavan toiveikas. Työskentelytapani on aktiivisesti kuunteleva, fokus- ja tavoitekeskeinen, suora mutta lempeä.

Olen psykologi ja kognitiivis-analyyttisessä psykoterapeuttikoulutuksessa. Minulla on kokemusta työskentelystä erikoissairaanhoidossa sekä aikuisten että nuorten kanssa.

Teen töitä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

En ole vielä Kela-kuntoutuspsykoterapioiden palveluntuottaja.

 

I also work in English.

Quote symbol.

Cathrine on elämänmyönteinen ja luotettava psykologi ,jonka kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Hän omaa terapeuttisessa työskentelyssä vaadittavaa herkkyyttä. Cathrinella on monipuolista kokemusta nuorten ja nuorten aikuisten tutkimisesta ja hoidosta.

 

Cathrine är alltid lyhörd och reflekterande. Hon har en positiv energi som flödar, och att arbeta med henne innebär alltid ett möte som är varmt, givande och intresseväckande.

Keskeinen työkokemus

Jag har arbetat som psykolog inom specialsjukvårdens psykiatri. Inom ungdomspsykiatri med både poliklinisk öppenvård och avdelningsvård, samt inom vuxenpsykiatri i öppenvården.

Lisäkoulutukset

Baskunskaper inom kroppsorienterad psykoterapi