Elisa Rönnholm-Kauhanen

PsM, psykologi, KAT-psykoterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI VAPAITA KELA-AIKOJA

Kuka olen?

Työssäni psykologina ja terapeuttina painottuu asiakaslähtöisyys, arvostus ja dialogisuus. Työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan kokemus ja muutostoiveet. Teen työtäni kunnioittavalla ja aktiivisella otteella, pyrkien yhdessä jäsentämään asiakkaan tilannetta sekä tukemaan uudenlaisen ymmärryksen, suhtautumisen ja toimintatapojen tavoittamisessa.

Minulla on pitkä kokemus psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskentelystä sekä erityisosaamista mm. monikulttuurisuuteen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Työskentelen suomen, ruotsin, englannin ja espanjan kielellä.

Elisa on työotteeltaan asiakaslähtöinen, selkeä ja asiantunteva. Yhteistyö hänen kanssaan on todella sujuvaa ja luontevaa.
Elisa on rauhallinen, kuunteleva ja tilaa antava, yhteistyössä rakentavasti kantaaottava.

Elisa tekee asiakastyötä vahvalla ammattitaidolla, yhteistyössä asiakasta kuunnellen. Hän toimii asiakassuhteissa sekä työyhteisössä vastuullisesti sekä tavoitteellisesti.

Elisan työskentelytapa asiakkaiden kanssa on vastavuoroinen ja keskusteleva. Jaettu, yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta mahdollistaa tavoitteellisen yhteistyösuhteen, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hän huomioi joustavasti asiakkaan toiveet sekä tilanteeseen parhaiten sopivan lähestymistavan.


Keskeinen työkokemus

Psykologin työ psykiatrian poliklinikalla vuodesta 2005 (Helsingin kaupunki).

Lisäkoulutus

Filosofian maisteri (kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma / master’s programme in intercultural encounters)

Kognitiivisen psykoterapian työotteen koulutus (2v)

Mindfulness peruskoulutus (CFM)