Emmi Pentikäinen

Psykologi, tohtorikoulutettava

Kuka olen?

Olen työskennellyt monen ikäisten ihmisten parissa alakoululaisista ikääntyneisiin. Minulla on erityisosaamista ikääntymiseen liittyvistä teemoista sekä neuropsykologisista ja –psykiatrisista häiriöistä (kuten muistisairaudet, afasia, ADHD/ADD, Asperger) ja niiden vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin. Voin auttaa sinua sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen ja toimia kanssakulkijana uuden normaalin löytämisessä, kun sinun tai läheisesi sairaus/diagnoosi on horjuttanut elämääsi. Voin tukea sinua myös ikääntymisen mukanaan tuomissa haasteissa ja elämänmuutoksissa.

Psykologina haluan lisätä asiakkaiden ymmärrystä omasta tunne- ja ajatusmaailmastaan sekä suhteestaan niin itseensä kuin toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Tarjoan asiakkaille turvallisen vuorovaikutussuhteen, jossa käsitellä vaikeitakin tunteita ja ajatuksia.

Voin auttaa sinua lisäksi esimerkiksi mielialaan, itsetuntoon, ihmissuhteisiin tai työssäjaksamiseen liittyvissä teemoissa. Tarjoan sinulle tukea elämän kriisitilanteissa sekä niissä hetkissä, kun kaipaat apua oman elämäntilanteesi ja kokemustesi jäsentämiseen.

 

In english

I have worked with different age groups from children to the elderly. I have expertise in neuropsychological and neuropsychiatric conditions and their effects on different aspects of life. If either you or someone close to you has been diagnosed with a neurodegenerative disease, stroke, ADHD/ADD or Asperger’s, for example, I offer support in getting used to the changed situation and help you find a new kind of normal. I can also help you with aging-related challenges and life changes.

As a psychologist, I want to help clients understand their own thought processes and feelings, as well as their relationship with themselves, other people and the world around them. I offer my clients a safe place where they can face even the most difficult thoughts and feelings.

I can also help you with for example themes related to depression, self-esteem, relationships or wellbeing at work. I offer support in different life crisis as well as in situations when you want help with understanding and processing your life and your experiences.

 

“Emmin empaattisten ja ymmärtäväisten silmälasien läpi omatkin murheet tuntuu helpommin lähestyttäviltä.” – kollega

 

 

”Emmi on läsnäoleva, välittävä ja kohtaa asiakkaansa aina yksilöllisesti ja ammattitaitoisesti.” -kollega

 


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Olen koulutukseltani psykologian maisteri. Olen työskennellyt usean vuoden ajan ikääntyneiden parissa, tehden väitöskirjatutkimusta musiikkiharjoittelun vaikutuksista hyvinvointiin ja aivojen ikääntymiseen. Olen työskennellyt lisäksi neurologian poliklinikalla työikäisten aikuisten parissa, sekä koulupsykologina alakoululaisten parissa. Koulumaailmassa olen tutkinut lasten oppimisen ja käyttäytymisen haasteita, ja tukenut myös vanhempia lapsen haasteiden käsittelyssä.