Iiris Pelkonen

Psykiatrinen sairaanhoitaja (yamk), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja, lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opiskelija (11/2021), traumafocusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus

Kuka olen?

Terapeuttina olen asiakasta arvostava ja hänen tarinaansa kunnioittava. Minulle tärkeää säilyttää neutraali suhtautuminen erilaisten asioiden ja ilmiöiden äärellä.  Pyrin tarjoamaan asiakkaalle tilan, jossa hän voi tutkia tilannettaan mahdollisimman monenlaisista näkökulmista.

Minua kiinnostaa ihmisen kasvu lapsuudesta aikuisuuteen sekä systeeminen näkökulma vuorovaikutuksen rakentumisessa. Pysähdyn asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan käsin niin eksistentiaalisten kysymysten äärelle kuin konkreettisiin taitoharjoituksiin mm tunnesäätelytaitojen vahvistamiseksi.

Hyödynnän työssäni integratiivista työskentelyotetta. Olen tällä hetkellä lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa ja minulla lisäksi taustalla aikuisten ratkaisukeskeisen terapian (3v) sekä seksuaalineuvojan (1v) koulutus. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt hyvin erilaisissa elämäntilanteissa/eri-ikäisten asiakkaiden kanssa omalla vastaanotolla, mutta myös psykiatrisessa hoitotyössä. Työni kautta minulle tuttuja ovat sekä kouluikäisten ja nuorten opiskelijoiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät pulmat sekä aikuisuuden eri muutos- ja kriisivaiheisiin liittyvät kysymykset. Terapiassa kohderyhmänäni ovat myös syöpään sairastuneet sekä heidän läheisensä.


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Oma terapiavastaanotto 2015 alkaen

Terapeuttina Syöpäjärjestössä 2020 alkaen

–       Syöpään sairastuneet sekä heidän läheisensä

Nuorten ja lastenpsykiatrinen hoitotyö 2014- 2020

–       Kouluikäiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä

Nuorten mielenterveyskuntoutuksen kehittämistyö, projektipäällikkö 2010 – 2014

–       ADHD ja autisminkirjon dg nuorille

–       Opiskelijoille, joiden opinnot ovat vaarassa viivästyä

Kuntoutuksen asiantuntija 2005-2010

Sairaanhoitajana 2000-2005

Tärkeimmät julkaisut

 

Seksuaalineuvojakoulutuksen lopputyö Lihavuusleikkauksen vaikutukset naisen seksuaalisuuteen

 

 

Lisäkoulutus

Seksuaalineuvoja, Metropolia

Terveyden ja sosiaalihuoltoalan tuotekehittäjän EAT, THL/Vertum