Jarmo Könönen

PsM, psykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti VET

Jarmo Könönen

+358 40 586 8463

jarmo.kononen@shortum.fi

Kuka olen?

Minulla on psykologina ja psykoterapeuttina toimimisesta 20 vuoden kokemus. Tänä aikana monenlaiset mielenterveydenongelmat ja niiden hoitaminen ovat tulleet tutuiksi. Erityistä osaamista minulla on masennus- ja ahdistusoireiden, pakko-oireiden ja traumaattisten kokemusten hoidosta. Myös päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat voivat olla työskentelyn kohteena. Perheiden kanssa tehdyn työn kautta minulla on kokemusta myös vanhemmuuteen liittyvien asioiden pohtimisesta. Työskentelyotteeltani olen avoin ja aktiivinen. Olemukseltani olen levollinen ja asiakkaalle tilaa antava. Aktiivisuudella pyrin edesauttamaan asiakkaan ilmaisua ja auttaa häntä hahmottamaan itselleen ongelmallisiksi kokemiaan tapoja tuntea ja reagoida. Terapian tavoitteena ovat yleensä asiakkaan parempi kyky havainnoida omia mielenliikkeitään, myönteisempi suhtautuminen itseen ja oireiden lievittyminen ja hallinnan tunteen vahvistuminen. Työskentelyn aikana nykyhetkeen ja menneisyyteen liittyvien kokemusten pohtiminen vuorottelee.  

Quote symbol.
Sun kanssa on helppo keskustella vaikeistakin asioista - sä olet vastaanottavainen ja autat katsomaan asioita uudella tavalla   Jarmo osaa tiivistää monimutkaiset ilmiöt työstettävään muotoon.

Keskeinen työkokemus

Helsingin Diakonissalaitos (12 vuotta) Perheneuvola (5 vuotta) Psykiatrinen sairaala (2 vuotta) Psykoterapeutti yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2004