Lea Oja

PsL, Neuropsykologian erikoispsykologi, VET, neuropsykologian työnohjaaja, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE ASIAKKAILLE

Kuka olen?

Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen polkumme elämässä, ja joskus vaihtuvassa maastossa suunnistamiseen voi tarvita rinnalla kulkijaa. Minulle on tärkeää kohdata yksilö arvostavasti kokonaisuutena sekä luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa on turvallista tarkastella asiakkaan kokemusmaailmaa.

Työssäni hyödynnän integratiivisesti koulutustaustaani sekä tutkimustietoa, lähtien asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja yhdessä asetetuista tavoitteista. Omiin elämän arvoihin sekä itseymmärrykseen pohjautuva muutos mahdollistaa selviytymisen hankalakulkuisillakin teillä. Terapeuttina olen kiinnostunut, läsnäoleva ja hyväksyvä. Työskentelytapani on asiakkaalle tilaa antava, aktiivinen ja jäsentävä. Lähellä sydäntäni ovat myös kokemukselliset ja keholliset työskentelytavat.

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa suomen, ruotsin ja englannin kielillä.


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

2016 – 2019 toimin erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian poliklinikalla neuropsykologina. Työssäni tapasin nuoria, pyrin hahmottamaan heidän yksilöllisiä tilanteitaan ja löytämään näkökulman ja keinoja, jotka auttavat nuorta eteenpäin omalla polullaan. Arvioin kehityksellisiä neuropsykiatrisia oirekuvia, oppimisen vaikeuksia sekä osallistun moniammatillisessa työryhmässä laatimaan nuorille soveltuvia kuntoutussuunnitelmia. Lisäksi tapasin nuoria yksilöllisesti räätälöityjen, lyhyiden tai joskus pidempienkin terapiaprosessien merkeissä. Olen myös tottunut työskentelemään perheiden ja verkostojen kanssa. Lisäksi työnohjaus kuului työnkuvaani.

Olen myös työskennellyt yksityissektorilla lasten, nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykologisten yksilö- ja ryhmäkuntoutusten parissa (2011 – 2016).

Työskentelin neuropsykologina erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrian poliklinikalla (2008 – 2011).

Suomen lastenhoitoyhdistyksen ADHD-keskuksen psykologina toimin (2006 – 2008) neuropsykiatrisen lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen sekä ammattihenkilöiden kouluttamisen ja ohjauksen parissa.

Urani aloitin psykologiharjoittelijana sekä tämän jälkeen neuropsykologin sijaisena Lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologialla (2005 – 2006).