Marja Lukka

PsM, psykologi, perhepsykoterapeutti ET, KAT-psykoterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE ASIAKKAILLE

Kuka olen?

Olen psykologi ja psykoterapeutti. Olen sekä perhepsykoterapeutti että kognitiivis-analyyttinen yksilöpsykoterapeutti.

Työskentelen niin lasten, nuorten, aikuisten, kuin monenmuotoisten perheidenkin kanssa. Olen työskennellyt hyvin pitkään somaattisesti sairaiden lasten ja heidän perheidensä, sekä myös aikuisten syöpäpotilaiden kanssa. Omaan tai läheisen Somaattiseen sairauteen sopeutuminen tai elämänkriisit yleensäkin ovat minulle tuttu teema.

Minulle tärkeä asia on kunnioittaa asiakkaan omaa asiantuntijuutta oman elämänsä suhteen. Asiakas itse määrittelee tavoitteet työskentelylle. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemme hänen esille tuomiaan asioita, ja ammattilaisena pyrin auttamaan häntä näkemään asioita uusilla tavoilla ja tarvittaessa löytämään uudenlaisia toimintatapoja.

Olemisen tavaltani olen rauhallinen ja tilaa antava, mutta myös valmis työstämään asioita aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Parhaiten tavoitat minut sopimalla soittoajasta joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 

Marja omaa monipuolista osaamista. Hän on helposti lähestyttävä ja avarakatseinen. Terapeuttina sekä käytännönläheinen että pohdiskeleva samalla kertaa.

 

arja on lämminhenkinen, helposti lähestyttävä ja monesta näkökulmasta ajatteleva psykologian ammattilainen.

 

Marjan moninaisiin taitoihin sisältyy kaunis, kuunteleva ja läsnäoleva tapa olla niin lasten kuin aikuistenkin kanssa vuorovaikutuksessa.

 

Hän on luotettava työtoveri ja hänen kanssaan työskentely on sujuvaa ja helppoa. Voin sydämestäni suositella hänen ammattitaitoista osaamistaan niin lapsien kuin aikuistenkin näkökulmasta.

 


Keskeinen työkokemus

Muutama vuosi perheneuvolan psykologina ja lyhyempiä jaksoja koulupsykologina

Maaliskuusta 2005 psykologina HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa, pediatriassa ja lastenpsykiatriassa, somaattisesti sairaiden lasten ja heidän perheidensä parissa (mm. lasten elinsiirto- ja syöpäosastoilla)

Huhtikuusta 2016 lisäksi osa-aikaisesti psykologina HYKS Syöpäkeskuksen psykososiaalisessa yksikössä syöpää sairastavien aikuisten parissa

Lisäkoulutukset

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus

Rorschach Comprehensive System-menetelmäkoulutus

Lyhyempiä koulutuksia liittyen mm. lasten traumojen ja ahdistuneisuuden hoitoon