Natalie Victorzon

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen)

Kuka olen?

Elämä voi haastaa meitä monella eri tavalla, mutta riippumatta siitä, mistä ongelmat johtuvat, on hyvä hakea apua, kun omat voimat ja kyvyt eivät enää riitä.

Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen). Yhdessä kanssasi haluan löytää vahvuutesi, tutkia mistä ongelmasi johtuvat ja löytää ratkaisut tasapainoisempaan elämäntapaan. Reflektiivisen ja aktiivisen työn kautta, voimme lähestyä ymmärrystä ja löytää uusia näkökulmia sinuun ja tilanteeseesi, jotka vuorostaan auttavat sinua eteenpäin. Työotteeni on avoin, aktiivinen ja ratkaisukeskeinen.

Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten kanssa: lasten, nuorten ja aikuisten. Perhekysymykset, vanhemmuus, lasten ja nuorten hyvinvointi, kehitys ja psyykkiset vaikeudet ovat minulle tuttuja teemoja. Työssäni olen kohdannut ihmisiä, joilla on erilaisia psyykkisiä ongelmia ja elämäntilanteita. Voit esimerkiksi olla yhteydessä minuun koskien ihmissuhdeongelmia, pelkoja, epävarmuutta, ahdistusta, masennusta, vaikeuksia tunteiden käsittelyssä, stressiä, riittämättömyyden tunteita tai uupumusta. Onko sinulla haasteita tai huolia, jotka tuntuvat ylivoimaisilta tai olivatpa ne lievempiä– ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä eteenpäin!

Äidinkieleni on ruotsi mutta työskentelen myös suomeksi ja englanniksi!

VEM JAG ÄR?

Livet kan utmana oss på flera olika sätt, oberoende orsaken till problemet så är det bra att söka hjälp när de egna krafterna och förmågorna inte räcker till.

Jag är psykolog och utbildar mig till psykoterapeut (integrativ med kognitiv betoning). Tillsammans med dig vill jag hitta dina styrkor, undersöka orsaken till dina bekymmer och hitta lösningar till en mer balanserad livsstil. Genom ett reflektivt och aktivt arbete kan vi närma oss förståelse och nya synsätt på dig och din situation, vilket i sin tur hjälper dig vidare. I mitt arbetssätt är jag öppen, aktiv och lösningsfokuserad.

Jag har arbetat med människor i olika åldrar: barn, unga och vuxna. Familjefrågor, föräldraskap, barn och ungas välmående, utveckling och psykiska svårigheter är bekanta områden för mig. I mitt jobb har jag mött människor med olika slags psykiska utmaningar och livssituationer. Du kan till exempel kontakta mig angående relationssvårigheter, rädslor, osäkerhet, ångest, depression, svårigheter med känsloreglering, stress eller känslor av otillräcklighet och utmattning.  Tampas du med utmaningar som känns oöverkomliga eller är din oro av lindrigare karaktär – ta modigt kontakt, så funderar vi vidare tillsammans!

Mitt modersmål är svenska, men jag jobbar även på finska och engelska.

 

 

I also work in English.

”Det känns som att Natalie tar mig på allvar och det är lätt att tala med henne, hon vågar ta upp svåra frågor utan att jag känner mig obekväm och hjälper mig se nya möjligheter”

 

”Natalie skapade en fin kontakt till mitt barn och hjälpte oss föräldrar hitta verktyg för att få vardagen att fungera bättre”


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Perheneuvolapsykologi, Espoon kaupunki (2017-)

Koulupsykologi, Helsinki (2013-2017)

Psykologi, HUS Lasten psykiatrinen poliklinikka (2013)

Perheneuvolapsykologi, Helsinki (2012)

LISÄKOULUTUS

Psykoterapiakoulutuksessa, kognitiivis-integratiivinen, Åbo Akademi (2022-)

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutus, Shortum (2018)