Psykiatriset sairaanhoitajat palveluksessasi

Tutustu heihin

Shortum lyhytterapiatalo palvelee

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA TARJOAA PSYYKKISTÄ TUKEA ELÄMÄN KRIISITILANTEISSA

Psykiatrisen sairaanhoitajan osaamisen ydintä on vuorovaikutuksellinen hoitosuhdetyöskentely ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen. Psykiatrisen hoitotyön keskeisenä tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä hyvinvointia, mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyä ja varhaista tunnistamista, psyykkisten oireiden vähenemistä tai parantumista sekä asiakkaan yksilöllistä kasvua.

Työskentelyssä painottuu lääketieteellinen näkökulma, mutta käytännön hoitotyössä hyödynnetään muun muassa psykoterapiasta johdettuja hoitomalleja ja yksittäisiä työmenetelmiä esimerkiksi paniikki-, masennus- ja ahdistusoireiden hallintaan.

Psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaa ja tukee elämän kriisitilanteissa asiakkaan yksilöllistä tilannetta kuunnellen.

Jokainen Shortumin psykiatrinen sairaanhoitaja löytyy Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki -rekisteristä.

Huomio, että nettiajanvarauksessa ei näy kaikkia vapaita aikoja. Voit kysyä vapaita aikoja suoraan terapeutilta.