Psykologit palveluksessasi

Tutustu heihin

Shortum Lyhytterapiatalo palvelee

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija.

Psykologin asiantuntijuus on laaja-alaista. Siinä yhdistyy tieteellinen ajattelu ja kyky arvioida moninaisten tutkimustulosten merkitystä, taito arvioida asiakkaan tilannetta erilaisin menetelmin, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista.

 

Shortum Lyhytterapiatalon psykologeilla on erityisosaamista muun muassa nuorten kanssa työskentelystä, seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksista, työterveyspsykologiasta ja uravalintoihin liittyvistä kysymyksistä. Asiakkaan kohtaaminen yksilönä, yhteinen ongelmanratkaisu asiakkaan kanssa, ja vahvuuksien varaan rakentaminen on heidän työnsä ydintä.

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Myös jokainen Shortumin psykologi löytyy Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki -rekisteristä.

 

 

Lyhytterapiatalon psykologit