Psykoterapeutit palveluksessasi

Shortum Lyhytterapiatalo palvelee

Psykoterapeutti auttaa asiakastaan ymmärtämään itseään paremmin ja pääsemään elämänsä kriisivaiheiden yli.

Psykoterapeuttikoulutuksista vastaavat yliopistot, ja koulutuksia toteuttavat mm. psykoterapiayhdistykset. Koulutus kestää vähintään kolme vuotta. Se sisältää teoreettiset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian.

Tällä hetkellä koulutukseen pääsyn ehtona on muun muassa soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan peruskoulutus ja ainakin kahden vuoden kokemus käytännön asiakastyöstä.

Jokainen Suomessa toimiva asianmukaisesti koulutettu psykoterapeutti löytyy Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki -rekisteristä.

Psykoterapeuttimme ovat päteviä toteuttamaan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Aina pitkä, 1-3 vuoden mittainen psykoterapia ei kuitenkaan ole tarpeen, mahdollista tai ajankohtaista. Shortumista löydätkin myös maan parhaan lyhyen, 5 – 40 tapaamisen mittaisen psykoterapeuttisen työskentelyn osaamisen.

Jos taas pulmasi liittyvät läheisiin ihmissuhteisiisi, yhteydenotto Shortumin kokeneisiin parisuhde- ja perheterapeutteihin voi olla kaikkein osuvin ratkaisu!

SHORTUMIN PSYKOTERAPEUTIT EDUSTAVAT LÄHES KAIKKIA TÄRKEIMPIÄ PSYKOTERAPIASUUNTAUKSIA. YHTEISTÄ HEILLE ON KUITENKIN HALU JA TAITO YHDISTELLÄ  ERI SUUNTAUKSIEN PARHAITA OPPEJA ASIAKKAAN TILANTEEN JA TARPEEN MUKAAN. PSYKOTERAPEUTTIMME OVATKIN TODELLISIA NEUVOTTELEVAN YHTEISTYÖN TAITAJIA.

Huomio, että nettiajanvarauksessa ei näy kaikkia vapaita aikoja. Voit kysyä vapaita aikoja suoraan terapeutilta. 


Lyhytterapiatalon psykoterapeutit