Psykoterapia

Oletko voinut jo pidempään huonosti? Arjessa ja ihmissuhteissa on sen verran takkuista, että kaipaat pitkäjänteistä tukea uudenlaisten, toimivampien olemisen ja tekemisen tapojen löytymiseen ja juurruttamiseen. Tällöin pitkä psykoterapia voi olla sinua varten. Jos taas olet kiinnostunut lyhyemmästä terapeuttisesta työskentelystä, kurkkaathan lyhytterapia-sivumme.

Pitkä psykoterapia lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jossa jäsennellään yhdessä asiakkaan ongelma, muutostoiveet ja muutoksen esteet. Vointia ja muutosta seurataan terapian aikana. Terapia räätälöidään juuri asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja tilannetta vastaavaksi.

Ammattilaistemme työkalupakissa on monenlaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin. Toisaalta tiedetään, että kaikki terapeuttinen työskentely perustuu hyvään yhteistyösuhteeseen. Joskus kannattaa tavata paria terapeuttia, ennen kuin valitsee kenen kanssa pitkän työskentelyn aloittaa.

Usein pitkään psykoterapiaan haetaan KELAlta tukea. Näitä terapioita kutsutaan KELAn kuntoutuspsykoterapioiksi. Tällöin KELA tukee terapian kustannuksissa 57,6€ per käynti.KELA edellyttää, että psykoterapeutilla on KELA pätevyys.

Kelatukea terapiaan voit hakea seuraavasti: