Johtaminen, esimiestyö ja tiimissä toimiminen

Niin esimiestyö kuin tiimissä toimiminen on välillä kaikkea muuta kuin kukkasilla tanssimista. Paineen alla ja väsyneenä toimiminen ei helpota asiaa, mutta totuus on, että parhaimmillammekin ja kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta meidän jokaisen on vaikea huomata, millainen vaikutuksemme toisiin ihmisiin ja yhteisöön todellisuudessa on. Erityisen tärkeää tämän hahmottaminen on esimiesasemassa oleville. Toisaalta kukaan esimies ei luo työyhteisöä tai sen ilmapiiriä yksin, vaan yhtä ratkaisevassa asemassa ovat muitten mukanaolijoitten yhteistyö- ja tiimitaidot.

Shortumin esimies-, asiantuntija- ja tiimivalmennuksissa pureudutaan asioitten ytimeen. Kun ymmärrät paremmin itseäsi ja meitä kaikkia koskettavia yleisinhimillisiä tarpeita, on niin itsen kuin toisten ennakoiminen helpompaa. Tämä tietää kitkattomampaa yhteistyötä ja vähäisempää stressiä.

Mikä voisikaan olla mukavampaa, kun tekemistä joka tapauksessa riittää ilman ihmissuhdeharmejakin!  

Tiedot vapaista ajoista ja palveluiden hinnoittelusta saat suoraan asiantuntijoiltamme.

Avainasiantuntijan täsmätuki

Kouluttaja
Katri Kanninen, Simo Levanto

Aika ja paikka
Shortumin toimitilat, 00101 Helsinki

Asiantuntijana toimiminen ei ole vain sitä että osaa ja tietää, vaan asiantuntijuuteen kuuluu välttämättä myös kyky välittää osaamistaan eteenpäin, neuvotella ja toimia yhteistyössä, niin että tiedot ja taidot jalostuvat ratkaisuiksi, tuotteiksi ja tuloksiksi.

Asiantuntijuus voi kuitenkin tulla niin yli- kuin alihyödynnetyksi monenlaisten inhimillisten syiden vuoksi. Jotkin alat kannustavat soolosuorituksiin.

Monilla kysytyillä asiantuntijoilla on vaikeuksia säilyttää henkilökohtaiset ja ammatilliset rajansa ja välttää tulemasta muutamassa vuodessa kuiviin imetyksi. Toisten taas on vaikea saada ääntään kuuluviin.

Tiimissä toimiminen on oma lukunsa. Monien keskeisten asiantuntija-alojen koulutuksessa kuuntelevaan ja keskustelevaan vuorovaikutukseen harjaannuttamista ei nähdä kovinkaan tärkeänä.

Lue lisää

Tiimivalmennus

Kouluttaja
Simo Levanto, Katri Kanninen

Aika ja paikka
Shortumin toimitilat, asiakasyritysten tilat

Vallitseeko työyhteisössä  kiireen ja stressin kyllästämä ilmapiiri? Tunkeeko töitä ja palavereja ikkunoista ja ovista? Tuntuuko että muumit alkavat käydä vähiin laaksossa?

Autamme työntekijöitä ja työyhteisöä tunnistamaan keskeiset keskittymistä, ajattelua ja muistia kuormittavat tekijät työssä ja löytämään niihin ratkaisuja yksittäisten työntekijöiden, tiimien/työyhteisöjen ja esimiesten kanssa.

Asiantuntijoillamme on kokemusta yksilön työvalmiuksien arvioinnissa, työyhteisöjen toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä ja tilanteen monitasoisessa, ymmärrettävässä ja läpinäkyvässä jäsentämisessä. Yhdistämme objektiivisia hyvinvointimittareita, työntekijöiden kokemuksia tilanteesta ja havaintojamme työn kuormitustekijöistä.

Valmennustapamme on sellainen, että jo syntyvä jäsennys avaa silmät muutoksen mahdollisuuksille.

Lue lisää

Johtajan ja esimiehen täsmätuki

Kouluttaja
Simo Levanto

Aika ja paikka
Shortumin toimitilat ja verkkotapaamiset

Olet huomannut, että omassa toiminnassasi esimiehenä olisi viilaamisen varaa. Miksi olisit tapojesi ja ajattelusi vanki? Taitava henkilöjohtaminen edellyttää kykyä johtaa itse itseään ja toimia tässä esimerkkinä ympärilleen oleville.

On kuitenkin liikaa vaadittu, että esimiestyön tämän puolen hahmottaminen hoituisi muun työn ohessa ja itsestään. Esimies tarvitseekin oman tilansa työnsä ja omien toimintamalliensa pohtimiseen. Tästä nousee esimiestyössä tarpeellinen kiinnostus ihmisten johtamiseen valmentavalla otteella, kyky nähdä olennainen ja aikaansaamisen halu.

Kuuntelemisen, kysymisen ja toisen ihmisen huomioimisen taidot kehittyvät kunnioittavassa mutta suoraan asioihin menevässä valmennussuhteessa ammattilaisen kanssa. Nämä ovat elementtejä, joiden varassa johtajuuden vaatimat vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Lue lisää