Johtaminen, esimiestyö ja tiimissä toimiminen

Niin esimiestyö kuin tiimissä toimiminen on välillä kaikkea muuta kuin kukkasilla tanssimista. Paineen alla ja väsyneenä toimiminen ei helpota asiaa, mutta totuus on, että parhaimmillammekin ja kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta meidän jokaisen on vaikea huomata, millainen vaikutuksemme toisiin ihmisiin ja yhteisöön todellisuudessa on. Erityisen tärkeää tämän hahmottaminen on esimiesasemassa oleville. Toisaalta kukaan esimies ei luo työyhteisöä tai sen ilmapiiriä yksin, vaan yhtä ratkaisevassa asemassa ovat muitten mukanaolijoitten yhteistyö- ja tiimitaidot.

Shortumin esimies-, asiantuntija- ja tiimivalmennuksissa pureudutaan asioitten ytimeen. Kun ymmärrät paremmin itseäsi ja meitä kaikkia koskettavia yleisinhimillisiä tarpeita, on niin itsen kuin toisten ennakoiminen helpompaa. Tämä tietää kitkattomampaa yhteistyötä ja vähäisempää stressiä.

Mikä voisikaan olla mukavampaa, kun tekemistä joka tapauksessa riittää ilman ihmissuhdeharmejakin!  

Tiedot vapaista ajoista ja palveluiden hinnoittelusta saat suoraan asiantuntijoiltamme.

 

ESIMIEHEN TÄSMÄTUKI

Olet huomannut, että omassa toiminnassasi esimiehenä olisi viilaamisen varaa. Miksi olisit tapojesi ja ajattelusi vanki? Taitava henkilöjohtaminen edellyttää esimiehen kykyä johtaa itse itseään ja toimia tässä esimerkkinä ympärilleen oleville. On kuitenkin liikaa vaadittu, että esimiestyön tämän puolen hahmottaminen hoituisi muun työn ohessa ja itsestään. Esimies tarvitseekin oman tilansa työnsä ja omien toimintamalliensa pohtimiseen. Tästä nousee esimiestyössä tarpeellinen kiinnostus ihmisten johtamiseen valmentavalla otteella, kyky nähdä olennainen ja aikaansaamisen halu.

Shortum Työelämätalossa esimiesvalmennuksen lähtökohtana on, että ymmärrys johtaa muutokseen. Kuuntelemisen, kysymisen ja toisen ihmisen huomioimisen taidot kehittyvät kunnioittavassa mutta suoraan asioihin menevässä valmennussuhteessa ammattilaisen kanssa. Nämä ovat elementtejä, joiden varassa lähijohtajuuden vaatimat vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun työskentely aloitetaan jäsentämällä tilannetta yhdessä. Jäsennyksen pohjalta rakennetaan selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamiseen johtava polku askelmerkkeineen, todennäköisiä sudenkuoppia unohtamatta. Autamme muutostyössä kaikin tavoin.

Esimiehen täsmätuki voidaan toteuttaa rajattuina paketteina tai esimerkiksi vuoden sopimuksella. Kysy myös 5 tai 10 tapaamisen korttia työpsykologeiltamme! Valmennus voidaan toteuttaa Shortumissa paikan päällä, tai kokonaan tai osittain verkossa suojatun yhteyden varassa.

Valmentajamme ovat psykologeja ja alan huippuosaajia, jotka ymmärtävät niin liiketoiminnan vaatimukset, organisaatioiden todellisuuden kuin inhimilliset realiteetit.

Asiantuntijat: Anneli Romana, Katri Kanninen, Simo Levanto, Teemu Ollikainen

 

 

AVAINASIANTUNTIJAN TÄSMÄTUKI

Asiantuntijana toimiminen ei ole vain sitä että osaa ja tietää, vaan asiantuntijuuteen kuuluu välttämättä myös kyky välittää osaamistaan eteenpäin, neuvotella ja toimia yhteistyössä, niin että tiedot ja taidot jalostuvat ratkaisuiksi, tuotteiksi ja tuloksiksi. Asiantuntijuus voi kuitenkin tulla niin yli- kuin alihyödynnetyksi monenlaisten inhimillisten syiden vuoksi. Jotkin alat kannustavat soolosuorituksiin. Monilla kysytyillä asiantuntijoilla on vaikeuksia säilyttää henkilökohtaiset ja ammatilliset rajansa ja välttää tulemasta muutamassa vuodessa kuiviin imetyksi. Toisten taas on vaikea saada ääntään kuuluviin.

Tiimissä toimiminen on oma lukunsa. Monien keskeisten asiantuntija-alojen koulutuksessa kuuntelevaan ja keskustelevaan vuorovaikutukseen harjaannuttamista ei nähdä kovinkaan tärkeänä. Asiantuntijuus kuitenkin vaatii tervettä itsetuntoa, kykyä hyödyntää toistenkin osaamista, ja taitoa luoda ja säilyttää mielekäs asema niin omassa yhteisössään kuin mahdollisissa julkisuuden paineissakin.

Shortumin työpsykologit auttavat asiantuntijaa löytämään tasapainon itsensä johtamisessa, yhteisössään ja suhteessa kollegoihinsa. Vain tasapainoinen asiantuntija pystyy huolehtimaan uudistumisestaan, luovuudestaan, elpymisestään ja jaksamisestaan pitkällä tähtäyksellä.

Avainasiantuntijan täsmätuki voidaan toteuttaa rajattuina paketteina tai esim vuoden sopimuksella. Kysy myös 5 tai 10 tapaamisen korttia työpsykologeiltamme! 

Valmennus voidaan toteuttaa Shortumissa paikan päällä, tai kokonaan tai osittain verkossa suojatun yhteyden varassa.

Asiantuntijat: Anneli Romana, Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola, Teemu Ollikainen

Simo Levanto

Simo Levanto

PsM, psykologi, työterveyspsykologi

+358 44 756 5755
simo.levanto@shortum.fi

  • Johtaminen, esimiestyö ja tiimissä toimiminen
  • Lyhytterapeuttinen täsmätuki
  • Työhyvinvoinnin tuki ja sparraukset
  • Työyhteisön kehittäminen ja ristiriitojen sovittelu