Lyhytterapeuttisen työotteen koulutus

Haluatko päästä käsiksi lyhytterapeuttisen työotteen saloihin?
Tuntea olosi luontevaksi ja luottavaiseksi, vaikka tapaamisia asiakkaan kanssa olisi vain muutama?
Saada käyttöösi tehokkaat työvälineet, joiden avulla voit sekä auttaa asiakastasi että pitää oman työkuormituksesi paremmin aisoissa?
Tutustu lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksiin!

 

Lyhytterapeuttisten perustaitojen koulutuksen lisäksi voit syventää osaamistasi perehtymällä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä hyväksi havaittuihin menetelmiin. Nämä 1-2 -päiväiset koulutukset on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat jo opiskelleet Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot tai ovat psykoterapeutteja ja jossain määrin tuntevat relationaalista työskentelytapaa.

Tutustu syventäviin koulutuksiin

Syventäviin koulutuksiin voit tutustua täällä, ja käytännön taitoihin keskittyvät työnohjaukselliset työpajakoulutukset löydät tämän linkin takaa.

Räätälöimme myös mielellämme Lyhyen työskentelyotteen perusteet -koulutusta vastaavaa sisältöä tai suppeampia kokonaisuuksia erilaisten työyhteisöjen tarpeisiin. Tähän mennessä olemme rakentaneet ja toteuttaneet koulutuksia mm. seuraaville ammatti- tai kohderyhmille:

  • Työterveyspsykologit
  • Perheneuvolat
  • Neuvolapsykologit
  • Psykologit, jotka työskentelevät varhaisen vuorovaikutuksen parissa
  • Psykiatriset osastot
  • Nuorten kanssa työskentelevät

 

Räätälöidyt koulutukset hinnoitellaan koulutuskohtaisesti ja ne voidaan toteuttaa myös asiakkaan tiloissa. Ota yhteyttä meihin: Katri Kanninen tai Liisa Uusitalo-Arola, niin voimme luoda juuri teille sopivan kokonaisuuden.

Pidämme kunnia-asiana tarjota koulutuksia, joiden jälkeen työyhteisö pystyy huomaamaan muutoksen toiminnassaan käytännön tasolla.

 

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot psykiatrisille sairaanhoitajille

Kouluttaja
Liisa Uusitalo-Arola, Katri Kanninen, Leena Särkelä

Aika ja paikka
Avoin koulutus siirtyy keväälle 2018 ja muuttuu kahdeksanpäiväiseksi; tiedustele räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia!

Hinta
6 pv 1200 € + alv 24 %, 2 päivän moduuli 450 € + alv 24 %

Ammattilaisten oletetaan osaavan vaativan asiakastyön terapeuttiset taidot. Peruskoulutus ei usein kuitenkaan tarjoa käytännön välineitä auttamistyöhön, joka on todellisuudessa haastavaa ja pahimmillaan kuluttavaa. Lyhyt terapeuttinen työskentely onkin omanlaisensa taitolaji, joka edellyttää aktiivisen työotteen ja lyhyen prosessin hallintaa. Asiakkailla voi olla mitä moninaisimpia ongelmia ja sopivan työskentelyn kohteen valinta edellyttää hyvää tapausjäsennystä.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 6 päivän kokonaisuus, jonka käytyäsi osaat jäsentää asiakkaan ongelmia tavalla, joka välittyy myös asiakkaalle ja tekee aikarajallisesta työstä niin mahdollista, mielekästä kuin tehokastakin. Uskomme vahvasti, että tämä koulutus näkyy ammattilaisen kädenjäljessä.

Koulutus tutustuttaa kognitiivis-analyyttisen työotteeseen lyhyiden luentojen, keskustelun, reflektoinnin ja käytännönläheisen harjoittelun kautta. Suosittelemme etukäteis- ja oheislukemiseksi Kannisen & Uusitalo-Arolan Lyhytterapeuttinen työote -kirjaa ja www.mielenterveystalo.fi -palvelussa julkaistua masennuksen ja ahdistuksen kognitiivis-analyyttisen hoidon opasta.

Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot psykologeille ja psykoterapeuteille

Kouluttaja
Katri Kanninen, Leena Särkelä

Aika ja paikka
Koulutukseen voi ilmoittautua perjantaihin 22.9.2017 asti. Pari paikkaa on vielä jäljellä! Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta

6 pv 1200 € + alv 24 %, 2 päivän moduuli 450 € + alv 24 %

 

Mitä pidemmälle koulutettu ammattilainen, sitä itsestään selvemmin tämän oletetaan osaavan myös lyhyen terapeuttisen työskentelyn taidot. Todellisuudessa lyhyt työskentely on haastavaa ja ihan omanlaisensa prosessi. Pelkällä kuuntelulla ja lämmöllä ei usein pääse alkua pidemmälle, eikä toisaalta myöskään manualisoitu työtapa usein auta asiakasta niin kuin toivoisi. Lyhyt työskentely edellyttääkin aktiivista otetta ja yksilöllisen tapausjäsentelyn sekä lyhyen prosessin hallintaa.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 6 päivän kokonaisuus, jonka käytyäsi osaat jäsentää asiakkaan ongelmia tavalla, joka välittyy myös asiakkaalle ja tekee aidosti terapeuttisesta työstä niin mahdollista, mielekästä kuin tehokastakin. Uskomme vahvasti, että tämä koulutus näkyy ammattilaisen kädenjäljessä.

Koulutus tutustuttaa kognitiivis-analyyttisen työotteeseen lyhyiden luentojen, keskustelun, reflektoinnin ja pääosin käytännönläheisen harjoittelun kautta. Koulutuspäivien aikana simuloidaan käytännön tilanteita omien asiakastapausten avulla. Suosittelemme etukäteis- ja oheislukemiseksi Kannisen & Uusitalo-Arolan Lyhytterapeuttinen työote -kirjaa ja mielenterveystalo.fi -palvelussa julkaistua masennuksen ja ahdistuksen kognitiivis-analyyttisen hoidon opasta.

Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot nuorten kanssa työskenteleville (KELA Opiskeluvalmennus)

Kouluttaja
Liisa Uusitalo-Arola ja Katri Kanninen

Aika ja paikka
(7.)8.12.2017 - 9.2.2018, Espoossa toteutuvat koulutuspäivät: Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
7 koulutuspäivän kokonaisuus 1200 € + alv 24 %; työnohjaus hinnoitellaan erikseen

 

KELAn kuntoutusosasto on kokeilemassa uudenlaista matalan kynnyksen palvelua opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat keskeytyä erilaisten opiskelukyvyn puutteiden vuoksi. Opiskeluvalmennus-hankkeessa kokeillaan kognitiivis-analyyttisten ja ratkaisukeskeisten lyhytterapeuttisten menetelmien soveltuvuutta opiskelijoiden itsenäisen toimijuuden ja verkostojen hyödyntämisen vahvistamiseen.

Opiskeluvalmennuksen tavoitteena on muun muassa

  • tunnistaa ne opiskelukyvyn osa-alueet, jotka heikentävät opintoihin sitoutumista tai opintojen eteenpäin viemistä
  • harjoittaa ja tukea opiskelukyvyn alentuneita osa-alueita yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti
  • auttaa opiskelijaa saavuttamaan hänen tarvitsemansa erityistuki (esim. erityisopetus) oppilaitoksesta sekä mahdollinen hoito- ja kuntoutus (esim. psykoterapia) opiskelijahuollon kautta
  • tukea opiskelijaa, oppilaitoksen vastuuopettajaa tai vastuuhenkilöä ja opiskelijan läheisiä/omaisia jakamaan tietoa opiskelujen etenemisen haasteista sekä hyödyntämään valmennuksessa toimivaksi havaittuja keinoja ja opiskelijan voimavaroja.

Shortum osallistuu hankkeeseen asiantuntijatahona kouluttaen projektin kognitiivis-analyyttiseen osuuteen osallistuvat palveluntuottajat sekä vastaten heidän työnohjauksestaan kokeilun aikana.

Projektin käytännön toteutus alkaa palveluntuottajien koulutuksella joulukuussa 2017. Kokeiluun valitaan 4 palveluntuottajaa, joiden hakuedellytykset projektiin on kuvattu Opiskeluvalmennus-projektin sivuilta löytyvässä kehittämissuunnitelmassa.

Tämän lisäksi koulutukseen voi omakustanteisesti osallistua kuusi terveydenhuollon, sosiaalialan tai kasvatusalan ammattilaista, jotka haluavat vahvistaa taitojaan aikuistuvien nuorten kanssa tehtävässä ohjaus- ja neuvontatyössä. Koulutusta suositellaan erityisesti palveluntuottajien varahenkilöille ja oppilashuollon edustajille.

Opiskeluvalmentajilta edellytetyllä työnohjauksella täydennettynä koulutus antaa valmiudet toimia Opiskeluvalmennuksen palveluntuottajana tämän mahdollisesti laajentuessa valtakunnalliseksi palvelumuodoksi.

Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot SOTE-ammattilaisille – Vaasa

Kouluttaja
PsT, kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen

Aika ja paikka
Vaasa

Hinta
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot ovat virtaviivainen 8 päivän koulutuskokonaisuus, jonka avulla ammattilainen saa haltuunsa terapeuttisten perustaitojen työkalupakin.
Näiden avulla voi toteuttaa lyhyitä terapeuttisia interventioita ammatillisella otteella, hallitusti ja tavoitteellisesti, mutta silti asiakkaan tarpeesta lähtien, häntä kuunnellen ja rakentaen hänen vahvuuksiensa varaan.
Lyhytterapeuttinen työote rakentuu kognitiivis-analyyttiselle teoriapohjalle. Lisäksi siihen on integroitu viimeisimmän terapiatutkimuksen mukainen ymmärrys terapeuttisen työskentelyn elementeistä.
EMME HÄPEÄ SANOA, ETTÄ OLEMME KOKO AJAN TAVOITELLEET KARVALAKKIMALLIA, JONKA AVULLA PSYYKKISEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVÄ AMMATTILAINEN VOI SUUNNISTAA JOKAPÄIVÄISESSÄ ARKITYÖSSÄÄN.
Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot SOTE-ammattilaisille

Kouluttaja
PsT, kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen, PsL, kouluttajapsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot ovat virtaviivainen 8 päivän koulutuskokonaisuus, jonka avulla ammattilainen saa haltuunsa terapeuttisten perustaitojen työkalupakin.
Näiden avulla voi toteuttaa lyhyitä terapeuttisia interventioita ammatillisella otteella, hallitusti ja tavoitteellisesti, mutta silti asiakkaan tarpeesta lähtien, häntä kuunnellen ja rakentaen hänen vahvuuksiensa varaan.
Lyhytterapeuttinen työote rakentuu kognitiivis-analyyttiselle teoriapohjalle. Lisäksi siihen on integroitu viimeisimmän terapiatutkimuksen mukainen ymmärrys terapeuttisen työskentelyn elementeistä.
EMME HÄPEÄ SANOA, ETTÄ OLEMME KOKO AJAN TAVOITELLEET KARVALAKKIMALLIA, JONKA AVULLA PSYYKKISEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVÄ AMMATTILAINEN VOI SUUNNISTAA JOKAPÄIVÄISESSÄ ARKITYÖSSÄÄN.
Lue lisää