Lyhytterapeuttisen työotteen koulutus

Haluatko päästä käsiksi lyhytterapeuttisen työotteen saloihin?
Tuntea olosi luontevaksi ja luottavaiseksi, vaikka tapaamisia asiakkaan kanssa olisi vain muutama?
Saada käyttöösi tehokkaat työvälineet, joiden avulla voit sekä auttaa asiakastasi että pitää oman työkuormituksesi paremmin aisoissa?
Tutustu lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksiin!

 

Johdantokoulutuksen lisäksi tarjoamme syventävää koulutusta lyhytterapeuttisiin menetelmiin. Nämä 1-2 -päiväiset koulutukset on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat jo opiskelleet Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (6pv) tai ovat psykoterapeutteja ja jossain määrin tuntevat relationaalista työskentelytapaa.

Tänä ja tulevana vuonna syventävien koulutusten teemana on ilmaisullisuus. Tarjoamme niin omia kuin vierailijoiden koulutuksia. Liisa Uusitalo-Arola perehdyttää meitä siihen, mitä moninaisimmilla tavoilla kirjoittamista voi hyödyntää terapiatyössä. Lisäksi Liisa kutsuu meidät päivään, jolloin me terapiatyön raatajat saamme kääntää katseen omaan napaamme ja hyvinvointiimme kirjoittamisen avulla. Katri Kanninen opiskeli viime vuoden viikottain Jeremy Safranin ohjauksessa ja on innokas välittämään Safranin menetelmiä ja ajattelua tässä-ja-nyt työskentelystä.

Syventävistä koulutuksista löydät tarkemmat tiedot näiltä sivuilta elokuun 2017 alussa.

 

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot SOTE-ammattilaisille

Kouluttaja
Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola

Aika ja paikka
Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
6 pv 1200 € + alv 24 %, 2 päivän moduuli 450 € + alv 24 %

 

Psyykkisen hyvinvoinnin ammattilainen tarvitsee asiakastyön taitoja. Saamamme peruskoulutus ei kuitenkaan tarjoa riittävästi käytännön välineitä työhön, joka ohjauksen ja neuvonnan puitteissakin on usein haastavaa ja pahimmillaan kuluttavaa.

Työssä osaaminen, kyvykkyyden ja hallinnan tunne ja työhyvinvointi liittyvät kiinteästi yhteen. Kokenutkin ammattilainen voi tuntea riittämättömyyttä tilanteissa, joissa taidot vain auttamatta loppuvat kesken. Silti tyydyttävämpi ja tuloksellisempi asiakastyöote ei välttämättä ole vuosien koulutusputken takana. Pienempikin koulutuksellinen satsaus voi olla suureksi avuksi. 

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 6 päivän kokonaisuus. Sen käytyäsi osaat jäsentää asiakkaan ongelmia tavalla, joka välittyy myös asiakkaalle ja aidosti tekee ohjaus- ja neuvontatyöstä niin mahdollista, mielekästä kuin tehokastakin, rynnimättä silti menetelmät edellä. Uskomme vahvasti, että tämä koulutus näkyy ammattilaisen kädenjäljessä.

Koulutus tutustuttaa kognitiivis-analyyttisen työotteeseen lyhyiden luentojen, keskustelun, reflektoinnin ja käytännönläheisen harjoittelun kautta. Koulutuspäivien aikana simuloidaan käytännön tilanteita omien asiakastapausten avulla. Suosittelemme etukäteis- ja oheislukemiseksi kirjoittamaamme Lyhytterapeuttinen työote -kirjaa ja mielenterveystalo.fi -palvelussa julkaistua masennuksen ja ahdistuksen kognitiivis-analyyttisen hoidon opasta.

Koulutus soveltuu ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot psykiatrisille sairaanhoitajille

Kouluttaja
Liisa Uusitalo-Arola, Katri Kanninen, Leena Särkelä

Aika ja paikka
Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
6 pv 1200 € + alv 24 %, 2 päivän moduuli 450 € + alv 24 %

Ammattilaisten oletetaan osaavan vaativan asiakastyön terapeuttiset taidot. Peruskoulutus ei usein kuitenkaan tarjoa käytännön välineitä auttamistyöhön, joka on todellisuudessa haastavaa ja pahimmillaan kuluttavaa. Lyhyt terapeuttinen työskentely onkin omanlaisensa taitolaji, joka edellyttää aktiivisen työotteen ja lyhyen prosessin hallintaa. Asiakkailla voi olla mitä moninaisimpia ongelmia ja sopivan työskentelyn kohteen valinta edellyttää hyvää tapausjäsennystä.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 6 päivän kokonaisuus, jonka käytyäsi osaat jäsentää asiakkaan ongelmia tavalla, joka välittyy myös asiakkaalle ja tekee aikarajallisesta työstä niin mahdollista, mielekästä kuin tehokastakin. Uskomme vahvasti, että tämä koulutus näkyy ammattilaisen kädenjäljessä.

Koulutus tutustuttaa kognitiivis-analyyttisen työotteeseen lyhyiden luentojen, keskustelun, reflektoinnin ja käytännönläheisen harjoittelun kautta. Suosittelemme etukäteis- ja oheislukemiseksi Kannisen & Uusitalo-Arolan Lyhytterapeuttinen työote -kirjaa ja www.mielenterveystalo.fi -palvelussa julkaistua masennuksen ja ahdistuksen kognitiivis-analyyttisen hoidon opasta.

Lue lisää

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot psykologeille ja psykoterapeuteille

Kouluttaja
Katri Kanninen, Leena Särkelä

Aika ja paikka
Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta

6 pv 1200 € + alv 24 %, 2 päivän moduuli 450 € + alv 24 %

 

Mitä pidemmälle koulutettu ammattilainen, sitä itsestään selvemmin tämän oletetaan osaavan myös lyhyen terapeuttisen työskentelyn taidot. Todellisuudessa lyhyt työskentely on haastavaa ja ihan omanlaisensa prosessi. Pelkällä kuuntelulla ja lämmöllä ei usein pääse alkua pidemmälle, eikä toisaalta myöskään manualisoitu työtapa usein auta asiakasta niin kuin toivoisi. Lyhyt työskentely edellyttääkin aktiivista otetta ja yksilöllisen tapausjäsentelyn sekä lyhyen prosessin hallintaa.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 6 päivän kokonaisuus, jonka käytyäsi osaat jäsentää asiakkaan ongelmia tavalla, joka välittyy myös asiakkaalle ja tekee aidosti terapeuttisesta työstä niin mahdollista, mielekästä kuin tehokastakin. Uskomme vahvasti, että tämä koulutus näkyy ammattilaisen kädenjäljessä.

Koulutus tutustuttaa kognitiivis-analyyttisen työotteeseen lyhyiden luentojen, keskustelun, reflektoinnin ja pääosin käytännönläheisen harjoittelun kautta. Koulutuspäivien aikana simuloidaan käytännön tilanteita omien asiakastapausten avulla. Suosittelemme etukäteis- ja oheislukemiseksi Kannisen & Uusitalo-Arolan Lyhytterapeuttinen työote -kirjaa ja mielenterveystalo.fi -palvelussa julkaistua masennuksen ja ahdistuksen kognitiivis-analyyttisen hoidon opasta.

Lue lisää

Räätälöidyt koulutukset

Kouluttaja
Katri Kanninen

Aika ja paikka
Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo. Tarvittaessa koulutamme myös asiakkaan tiloissa.

Hinta
Koulutuskohtainen hinnoittelu - kysy tarjousta!

Räätälöimme Lyhyen työskentelyotteen perusteet -koulutusta vastaavaa sisältöä tai pienempiä kokonaisuuksia mielellämme erilaisten työyhteisöjen tarpeisiin. Silloin koulutussisällöt myös sovitetaan tämän nimenomaisen kohderyhmän tarpeisiin. Olemme tähän mennessä räätälöineet koulutuksia mm. seuraaville ammatti- tai kohderyhmille:

  • työterveyspsykologit
  • perheneuvolat
  • neuvolapsykologit
  • psykologit, jotka työskentelevät varhaisen vuorovaikutuksen parissa
  • psykiatriset osastot
  • nuorten kanssa työskentelevät
Lue lisää

Syventävä: Hyvän yhteistyösuhteen kiemurat

Kouluttaja
Katri Kanninen

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
230€ + alv 24%. Jos samasta organisaatiosta osallistuu vähintään 3 henkilöä, hinta on 210€+alv/hlö

Hyvän yhteistyösuhteen on kerta toisensa jälkeen todettu olevan terapian tärkein muutoksen mahdollistaja. Ja päinvastoin, hyvän kliinikon erottelee ei-niin-tehokkaasta kyky vastata rauhallisesti haastavan asiakkaan reagointiin.

Meillä kaikilla on oma menneisyys ja kokemukselliset paikat, joita mieluiten väistäisimme. Missä asioissa juuri sinä olet vuorovaikutussuhteessa taitava ja missä ovat sinun kehittämisalueesi?

Tässä koulutuspäivässä katsotaan tarkemmin vastavuoroisten asetelmien näyttämöllistymistä terapeuttisissa suhteissa. Mihin asiakas sinut toiminnallaan kutsuu ja päinvastoin. Teemme harjoituksia, joiden avulla pääsemme tarkastelemaan itselle hankalia asetelmia ja aktivoimaan sisäisiä voimavaroja, joiden avulla tavoitamme myös haastavien asiakkaiden kanssa rauhallisemme paikan, mistä käsin työ sujuu, ainakin helpommin!

Koulutuspäivässä muistutetaan myös mieliin katkostyöskentelyn askeleet ja harjoitellaan omien asiakastapausten avulla suhteen koukeroiden esillenostamista, sanoittamista ja linkittämistä karttaan.

Lue lisää

Syventävä: Katkostyöskentely terapiasuhteessa

Kouluttaja
Katri Kanninen

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
230€ + alv 24%. Jos samasta organisaatiosta osallistuu vähintään 3 henkilöä, hinta on 210€+alv/hlö

Mitä tarkoittaa tässä-ja-nyt työskentely? Entä kuinka paljon kliinikon on hyvä avautua omasta itsestään?

Miten vastatunteita, jotka eivät aina ole yksinomaan myönteisiä, voi hyödyntää terapeuttisesssa työskentelyssä?

Tässä  koulutuspäivässä pohditaan syvemmin työskentelysuhteen säröihin puuttumisen tapoja ja keinoja. Opiskelin viime vuoden Jeremy Safranin ohjauksessa katkostyöskentelyä ja koulutuspäivässä sukelletaan niin teorian kuin omien asiakastapausten avulla katkostyöskentelyn haasteisiin ja pohditaan erityisesti omien vastatunteiden hyödyntämistä.

Päivän jälkeen osaat toivon mukaan sanoittaa ja tarttua vuorovaikutussuhteessa näyttämöllistyviin asetelmiin aiempaa rohkeammin ja taidokkaammin.

 

Lue lisää

Työnohjaukselliset työpajat

Kouluttaja
Eri kouluttajia

Aika ja paikka
Shortum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
Hinta 150 €, materiaalikustannukset sisältyvät hintaan

 

Tule työnohjaukselliseen työpajaan! Pääset harjoittelemaan ja syventämään lyhytterapeuttisen työotteen taitoja hyvässä porukassa.

Työpajat soveltuvat KAT-terapeuteille ja lyhytterapeuttisen työotteen perusteet tai KAT-johdantojakson käyneille.

Paja alkaa pienellä teoreettisella osuudella, mallinnuksilla ja loppu onkin yksilö- pari- ja pienryhmäharjoittelua omaan asiakastyöhön liittyen. Pajan anti on siis erittäin työnohjauspainotteinen.

Pajat pidetään Shortumin tiloissa Espoossa ja ne toteutuvat max 12 hengen ryhmissä. Pajan kesto on 3,5 tuntia.

 

Lue lisää