Muut terapeuttisten taitojen koulutukset

Syksyn 2017 ja kevään 2018 tarjonnassamme on mitä herkullisimpia koulutuksia yhteistyökumppaneiltamme

 

  • George Downing opastaa kehittämänsä Video Intervention Therapyn käyttöön. Tule ja koe itse, miten voit videointia käyttämällä saada aivan uudenlaista pontta terapiatyöskentelyysi.

 

  • Mimmu Rankanen tarjoaa meille kädestä pitäen vinkkejä siihen, miten tavallinen puhuva terapeutti voi hyödyntää kuvallista ilmaisua asiakastyössä.

 

  • Arja Sigfrids on taasen luvannut perehdyttää meitä See far -terapeuttisten korttien hyödyntämiseen niin asiakkaan tuskallisten muistojen työstämisessä kuin voimavarojen aktivoimisessa, omasta itsestä huolenpitämistä unohtamatta.

 

Eikä tässä kaikki! Esittelemme uutta koulutustarjontaamme syksypuolella – pysy kuulolla!

 

Taideterapeuttiset työmenetelmät puhuvan psykoterapeutin käytössä

Kouluttaja
Mimmu Rankanen (TaT, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, kuvataideterapeutti)

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
450 + alv 24%/henkilö, ryhmäalennus min 3 hlöä samasta organisaatiosta á 350 + alv 24% /henkilö

Kuvallinen työskentely ja kuvien katsominen taipuvat erinomaisesti myös pääosin sanalliseen työskentelyyn nojautuvan psykoterapeutin käyttöön. Kuvia tehdessä on mahdollista tavoittaa aiemmin jäsentymättömiä kokemuksia ja etsiä niille hahmoa. Konkreettisia kuvia katsoessa voi puolestaan helpmmin löytää niille osuvia sanallisia kuvauksia.

Kuvia voi käyttää kokemuksia dokumentoivina ja selventävinä ajattelun työvälineinä tai kuvallisessa työskentelyssä voi keskittyä tavoittamaan kehollisten kokemusten ja tunteiden sävyjä luovan prosessin avulla. Asiakkaalle kuvallisen työskentelyn aloittaminen terapiatilanteessa ei kuitenkaan aina ole helppoa.

Tässä työpajassa autetaan psykoterapeutteja löytämään keinoja edesauttaa asiakkaan kuvallista ilmaisua ja luovaan työskentelyyn lähtemistä. Tutustumme oman kokemuksen kautta muutamiin erilaisiin taidemateriaaleihin ja –välineisiin sekä harjoittelemme käytännönläheisesti muutamia sellaisia taideterapeuttisia menetelmiä, joita terapeutin on mahdollista integroida sanalliseen työskentelyyn. Pohdimme yhdessä myös psykoterapian kontekstiin liittyviä kuvallisen työskentelyn ja kuvien sanoittamisen esiin nostamia erityiskysymyksiä.

Materiaalit sisältyvät hintaan.

Ajankohta 7.-8.6.2018 klo 9-16

 

Lue lisää

See Far – terapeuttiset kortit

Kouluttaja
Psykologi, psykoterapeutti Arja Sigfrids

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
450 + alv 24%/henkilö, ryhmäalennus min 3 hlöä samasta organisaatiosta á 350 + alv 24% /henkilö

Terapeuttisessa työssä jokaisella asiakastyötä tekevällä on omat keinonsa avata asiakkaan muistoja, kokemuksia, vahvuuksia tai suunnitella tulevaa.

Koulutuksen kaksi päivää harjoitellaan See Far -menetelmää traumaattisten muistojen työstämisessä. Kuvakortit avaavat uudenlaisen tavan auttaa asiakasta ”pintaa syvemmälle”. Kortit ikään kuin avaavat muistojen museota tietoisesti. Assosiatiivisten korttien kautta asiakas rohkaistuu uusien mielikuvien kautta.

Koulutus sopii psykoterapeuteille, psykologeille ja muille mielenterveystyön ammattihenkilöille.

Ajankohta  9.-10.3.2018 klo 9-16

 

Lue lisää

Video Intervention Therapy (VIT)

Kouluttaja
George Downing

Aika ja paikka
Shortum Oy, Business Park Spektri / Pilotti-talo, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Hinta
450 + alv 24%/henkilö, ryhmäalennus min 3 hlöä samasta organisaatiosta á 350 + alv 24% /henkilö

Tarvitsetko konkreettisia välineitä vanhempi-lapsi -suhteen ongelmien jäsentämiseen ja korjaamiseen?

Tule mukaan Video Intervention Therapy (VIT) -koulutukseen! Alan taitaja George Downing opastaa kehittämänsä integratiivisen menetelmän käyttöön. Opit askel askeleelta, miten terapeuttista työskentelyä tehostetaan videon avulla.

VIT on näyttöön perustuva lähestymistapa vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden kanssa työskentelemiseen. Aluksi tehdään lyhyt videotallenne lapsen ja vanhemman tai sisaruksen vuorovaikutuksesta. Asiakas, tai asiakkaat, katsovat videon yhdessä psykologin tai terapeutin kanssa.

Ensin nähtyä reflektoidaan yhdessä. Tämän jälkeen työntekijä lähtee systemaattisesti askel askeleelta rakentamaan terapeuttista interventiota valitun teeman ympärille. Tämä osuus pitää yleensä sisällään jo toimivan vuorovaikutuksen vahvistamista, uusien toimintatapojen etsimistä ja harjoittelua, psykoedukaatioita.

Lisäksi interventioihin kuuluu oleellisesti kotitehtävien yhteinen pohtiminen, suunnittelu ja läpikäynti.

 

VIT on kognitiivis-behavioraalisen terapian variantti ja toimii parhaiten osana laajempaa hoidon kokonaisuutta. Menetelmää käytetään laajasti mielenterveysalan hoitoyksiköissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Koulutus sopii niin perus- kuin erityistason työntekijöille, jotka työskentelevät vanhemmuuden ja perheiden ongelmallisen vuorovaikutuksen kanssa. Koulutukseen voi asiakkaan suostumuksella tuoda myös omia videoitaan yhdessä tutkittaviksi.

Koulutuksen ajankohta on 24.-25.11.2017. Molempina koulutuspäivinä työskentely aloitetaan kello 9 ja päätetään klo 16.30.

Koulutus on englanninkielinen. 

Koulutusmaksu sisältää kahvitarjoilun.

 

Lue lisää