Työyhteisön kehittäminen ja ristiriitojen sovittelu

STRESSAANTUNEEN TYÖYHTEISÖN RÄÄTÄLÖITY KARTOITUS JA VALMENNUS

Työyhteisössä vallitsee kiireen ja stressin kyllästämä ilmapiiri. Töitä ja palavereja tunkee ikkunoista ja ovista, laaksosta loppuu muumit.

Autamme työntekijöitä ja työyhteisöä tunnistamaan keskeiset keskittymistä, ajattelua ja muistia kuormittavat tekijät työssä ja löytämään niihin ratkaisuja yksittäisten työntekijöiden, tiimien/työyhteisöjen ja esimiesten kanssa.

Asiantuntijoillamme on tausta yksilön työvalmiuksien arvioinnissa, työyhteisöjen toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä ja tilanteen monitasoisessa, ymmärrettävässä ja läpinäkyvässä jäsentämisessä. Yhdistämme objektiivisia hyvinvointimittoja, työntekijöiden kokemuksia tilanteesta ja havaintojamme työn kuormitustekijöistä. Jäsentämisen tapamme on sellainen, että jo syntyvä jäsennys avaa silmät muutoksen mahdollisuuksille.

Palvelu koostuu tarpeen mukaan rakennetusti seuraavista elementeistä: työn kognitiivisen kuormituksen arviointi, FirstBeat -hyvinvointianalyysi, kuormitustekijöiden ja työn sujuvuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioiminen, kehittämisehdotusten työstäminen esimiesten ja työyhteisön kanssa, sekä 1-2 tapaamiskerran yksilöllinen työn hallinnan ja hyvinvoinnin valmennus kunkin osallistujan kanssa.

Ota yhteyttä Simo Levantoon ja rakennamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan paketin!

 

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisön ristiriidat lähtevät usein kehittymään työhön liittyvistä epäkohdista ja pulmista. Aikansa hierrettyään nämä epäkohdat saattavat johtaa tilanteisiin, jossa asioista ei enää pystytä keskustelemaan tai sopimaan työyhteisön sisällä ja ristiriidat nakertavat työpaikan ilmapiiriä.

Ristiriidat syntyvät ja ratkeavat työyhteisön jäsenten välillä, mutta ajoittain niihin tarvitaan ulkopuolista, puolueetonta sovittelijaa tukemaan yhteisen ratkaisun löytymistä. He eivät ratkaise ongelmaa, vaan  ohjaavat  prosessia siten että osapuolet itse löytävät ratkaisun yhdessä keskustellen ja kuunnellen.

Sovittelu on mahdollisuus oppia uutta muun muassa luottamuksesta, yhteistyöstä ja toisten näkökulmien ymmärtämisestä. Ristiriitojen sovittelussa tavoitteena on tehdä ristiriitaan johtaneet syyt näkyviksi ja ymmärrettäväksi, purkaa niihin liittyviä käsityksiä, oletuksia ja syntipukkiasetelmia sekä erityisesti löytää tapoja sujuvaan yhteistyöhön tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme tutustuvat ristiriidan osapuoliin, ohjaavat keskustelua työyhteisön esimiesten tukena ja pitävät huolen siitä, että kaikki osapuolet tulevat tasapuolisesti kuulluksi. Onnistunut sovitteluprosessi johtaa parhaimmillaan työn sujuvuutta ja vuorovaikutusta kehittäviin oivalluksiin. On tärkeää, että jokaisen ääni/tarina tulee kuulluksi. Samoin tunteista puhuminen ja niiden ilmaiseminen on tärkeää.

Sovitteluprosessin kartoitusvaihe kestää yleensä muutaman päivän ajan riippuen haastateltavien määrästä. Tilanteen purkamiseen kannattaa varata 2-3 tapaamiskertaa sekä rajatummin osapuolten kesken, että laajemmin koko työyhteisön kanssa.

Asiat, joihin osapuolet haluavat sitoutua tilanteen parantamiseksi, kirjataan yhdessä allekirjoitettavaan sopimukseen. Sovitun toteuttamista seurataan.

Tiedot vapaista ajoista ja palveluiden hinnoittelusta saat suoraan asiantuntijoiltamme.

Asiantuntijat: Simo Levanto, Anneli Romana, Matti Arola

 

TYÖOIKEUDELLINEN NEUVONTA JA OHJAUS

Työelämällä on myös oikeudellinen ulottuvuus. Työhön ja työpaikkaan voi liittyä kysymyksiä, joiden ratkaisuilla voi olla kauaskantoisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia . Niin työntekijän kuin työnantajankin pitää tuntea ja ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa. Tiedonpuutteen tai erehdyksen ei kannata antaa johtaa vahinkoihin.

Saat apua kaikissa työsuhteen kysymyksissä, kuten:

  • Työsuhteen päättäminen
  • Työntekijän työkyky ja sen selvittäminen
  • Työsuojelu ja häirintä
  • Tehtävien ja organisaation muutokset

 

Palvelu aloitetaan aina tilanteen arvioinnilla ja sovitetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Se voi koostua lyhyistä tilannekatsauksista aina laajoihin selvityksiin ja riitojen ratkaisuihin. Neuvontaa voidaan toteuttaa myös etäyhteyden kautta tai puhelimitse.

Lakimiehen kanssa neuvottelu kannattaa – mieluummin matalalla kynnyksellä ja aikaisessa vaiheessa.

Ota yhteyttä: Matti Arola

Simo Levanto

Simo Levanto

PsM, psykologi, työterveyspsykologi

+358 44 756 5755
simo.levanto@shortum.fi

  • Johtaminen, esimiestyö ja tiimissä toimiminen
  • Lyhytterapeuttinen täsmätuki
  • Työhyvinvoinnin tuki ja sparraukset
  • Työyhteisön kehittäminen ja ristiriitojen sovittelu