Vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen

Työyhteisön vuorovaikutuksen laatu heijastuu suoraan työn tuloksellisuudessa

  Kun vaikeistakin asioista voidaan puhua ilman että se johtaa suuriin kriiseihin ja yhteistyön romahtamiseen, se luo turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.  Kun ihminen tuntee olevansa turvassa, arvostettu, ja saavansa osakseen reilua kohtelua, hän pystyy suuntaamaan voimavaransa tulokselliseen työhön.

Yksinkertaista, mutta käytännössä usein niin vaikeaa 

Työyhteisö on jäseniensä summa. Jokainen vaikuttaa tavalla tai toisella siihen ilmapiiriin, jossa vietämme suuren osan aikuiselämästämme.  Kun ongelmia ilmenee, katse kääntyy usein esimieheen ja johtoon. Johdon rooli onkin merkittävä yhteisten pelisääntöjen mallintamisessa ja rajojen asettamisessa sille, mikä on yhteisössä hyväksyttävää käyttäytymistä. 

Kukaan ei voi luoda hyvää työskentelyilmapiiriä yksin

Usein meillä on hyvin puutteellinen tai epäselvä käsitys siitä, millaista ilmapiiriä luomme ympärillemme. Mitä tuomme mukanamme, kun astumme sisään huoneeseen, ja millainen - myönteinen tai kielteinen - vaikutus sillä voi olla toisten motivaatioon ja kykyyn antaa parastaan.  Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja työskentelyilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan kaikkien panosta. Työyhteisötaitoja kannattaakin kehittää organisaation jokaisella tasolla.     Tutustu myös Esimiehen henkilökohtaisiin valmennuksiin Tutustu myös Asiantuntijan henkilökohtaisiin valmennuksiin