Shortumin tarina

Shortumin perustajat Liisa Uusitalo-Arola ja Katri Kanninen

Meidän shortumin perustajien polku psykologeina ja psykoterapeutteina on kulkenut monelle tuttua reittiä

Palkkatyössä hankitun alkuvauhdin jälkeen mekin puursimme vuosia ammatinharjoittajina kumpikin omissa huoneissamme. Pitkään se tuntuikin hyvältä ratkaisulta. Työn täysi itsenäisyys viehätti, varsinkin kun molemmilla oli menossa hurjimmat ruuhkavuodet useampilapsisen perheen äiteinä. Vaan aikansa kutakin. Lopulta kyllästyimme kumpikin yksinoloon.

Niinpä yhtenä elokuun päivänä me kiersimme jälleen kerran tutuksi tulleita Jorvaksen ruovikoita ja aloimme kehitellä ajatusta. Entä jos perustaisimmekin sellaisen itse?

Vielä vakavampaa oli, että ajan mittaan yksintyöskentely tuntui johtavan ammatilliseen näivettymiseen, kyllästymiseen ja väsymiseen. Yhteydenpito kollegojen kanssa ei enää riittänyt korvaamaan lämminhenkistä, elävöittävää ja kannattelevaa työyhteisöä, jonne saisi joka aamu tulla iloisin mielin.

Me olemme tehneet paljon töitä yhdessä siitä lähtien, kun 2000-luvun alkuvuosina kävimme KAT-psykoterapeuttikoulutuksemme samassa ryhmässä. Olemme kouluttaneet ja kirjoittaneet.

Nyt edessä oli kuitenkin aivan uudenlaiset mietinnät ja haasteet. Millaisessa työyhteisössä me haluaisimme itse olla? Entä muut? Aloimme listata asioita, joita olimme itse alkaneet yhä kipeämmin kaivata ammatinharjoittaja- ja yrittäjävuosinamme.

Millaisessa työyhteisössä me haluaisimme itse olla? Entä muut?

Että ei jäisi niin yksin työhön liittyvien tuntemustensa kanssa.

Että voisi käyttää osaamistaan monipuolisesti ja kehitellä uudenlaisia toteutuksia samanhenkisten ihmisten kanssa.

Että olisi viihtyisät ja raikkaat tilat, joissa niin itsellä kuin asiakkaalla on rento ja mukava olla.

 

Että aivan kaikki ei olisi itsestä kiinni, vaan työpaikka kannattelisi ja tukisi myös jatkuvasti monimutkaistuvien ja laajentuvien viranomais- kilpailutus- ja yrittäjyysasioitten selvittelemisessä.

Että saisi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja -työhönsä, kun toimisto hoitaa laskutuksen ja muut aikaavievät rutiinit.

 

Tältä pohjalta me lähdimme rakentamaan Shortumia. Tosin siinä vaiheessa emme arvanneet päätyvämme paikkaan, jossa on myös upea 24/7 vapaasti käytössä oleva kuntosali, 2 ravintolaa, kampaamo ja kosmetologi. Ne olivat silkkaa bonusta.

Koko työuramme ajan meillä kummallakin on ollut suuri tarve kehittää ja ymmärtää omaa työtämme

Loppujen lopuksi kokosimme suunnilleen kaiken, mitä siinä vaiheessa osasimme ja ymmärsimme rajattukestoisesta muutokseen tähtäävästä työskentelystä kirjaamme Lyhytterapeuttinen työote (PS-Kustannus 2015). ”Huolestuttava mammutti…”, huokaili kustannustoimittajamme, mutta me halusimme pitää kiinni siitä, että niin tarpeellinen teoria kuin aivan konkreettiset käytännön toteutustavat mahtuisivat kirjaan.

Rakentamassamme lyhyen työskentelyn mallissa näkyvät vahvasti KATtilaiset alkujuuremme, Katrin terapiatutkimustausta ja Liisan työ-ja organisaatiopsykologius. Itse olemme kuitenkin huomanneet integratiivisuuden vain syvenevän ajattelussamme.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettemme kuvittele, että yksikään ajattelumalli olisi toisia yliveroisempi. Niinpä me emme myöskään Shortumissa pidä yhtä työskentelytapaa automaattisesti toisia parempana. Viime kädessä olemme olemassa asiakkaita varten, ja he yksinkertaisesti haluavat, tarvitsevat ja pystyvät hyödyntämään erilaisia lähestymistapoja kysymyksiinsä. Ja silti nojaamme vahvasti tutkimuksiin, joissa on havaittu tiettyjen tekijöiden ja käytäntöjen olevan vaikuttavia.

TÄLLÄ HETKELLÄ MEILLÄ SHORTUMISSA ON VÄLJÄSTI MÄÄRITELTY YHTEINEN LÄHTÖKOHTA MUUTOSTA TUOTTAVALLE TYÖSKENTELYLLE, ON SE TOTEUTUESSAAN SITTEN LYHYTTÄ TAI PITKÄÄ, YKSILÖLLISESTI TAI RYHMÄSSÄ TOTEUTUVAA

Sen kulmakivenä on yksilöllinen lähestyminen ja asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen riippumatta siitä, millä tavalla nimettyyn pulmaan tämä on etsimässä apua.

Meillä on ymmärrys myös siitä, ettei työskentelyn pituus välttämättä ennakoi sen syvällisyyttä. Lyhyt voi olla syvällistä, pitkäkin työskentely voi jäädä pintaan.

Olemme (myös omakohtaisen) tietoisia siitä, että että sama pää kulkee harteillamme niin kotona, ystävyyssuhteissa kuin töissäkin. Tämä on erityisen tärkeä ja vapauttava tieto niille monille, jotka kuvittelevat että oma elämä pitäisi pystyä sulkemaan työn ulkopuolelle tai päinvastoin.

Tiedämme, että asiakasta on turha puskea ennalta päätetyn mallin mukaan suuntaan, johon hän ei koe omakohtaista motivaatiota tai joka on hänelle liian haastava tai pelottava. Viisaampaa on toimia, kuten KATin perustaja Anthony Ryle neuvoi: ”Push where it moves”, työnnä siitä mistä liikkuu!

Uskomme myös arvioinnin ja seurannan voimaan, ja haluamme varmistua siitä että työmme tuottaa aidosti tulosta.

”Olenko mä muistanutkaan kertoa, miten iloinen mä olen, että oon Shortumissa! Kaikki on niin hyvin! On viihtyisät tilat, mukava yhteisö, ja asiakkaatkin on niin mukavia!”

Kun haaveilimme tulevasta työyhteisöstämme alkusyksyllä 2016, emme osanneet edes kuvitella sitä tilannetta, missä olemme nyt. Meillä Shortumissa työskentelee kerta kaikkiaan upea joukko ammattilaisia, joiden osaaminen tuntuu vain kertautuvan ja lisääntyvän viikoittaisessa vuorovaikutuksessa kollegojen kanssa.

Mikään yhteisö ei ole vailla kriisejään ja murheitaan, mutta moni asia on meillä todella hyvin, kauniista miljööstä toiminnan hyvin rakennettuihin perustoihin asti.

Lähdemme Shortumin toiselle vuodelle iloisin mielin, ja uskomme että tulevaisuudessa on vielä paljon kasvun, kehityksen ja yhteisen oppimisen mahdollisuuksia. Mikä parasta, melkein joka päivä meillä Shortumissa on aidosti kivaa!