SHORTUMS KORTTIDSTERAPIHUS HJÄLPER MED ATT LÖSA TRASSLET

SHORTUMS KORTTIDSTERAPIHUS

SHORTUMS KORTTIDSTERAPIHUS ÄR FINLANDS ENDA CENTRUM FÖR PSYKOTERAPEUTISKT KUNNANDE VARS ALLA SAKKUNNIGA ÄR KUNNIGA I KORTVARIGT ARBETE SOM SIKTAR PÅ FÖRÄNDRING

Visste du att utmaningar med den psykiska hälsan är den vanligaste orsaken till att erhålla sjukdagpenning? FPA betalade förra året sjukdagpenning på basen av psykiska störningar för 5.2 miljoner dagar vilket är en tredjedel av alla sjukdagpenningsdagar.

I S-GRUPPEN BÖRJADE SJUKFRÅNVARAO P.G.A. ORSAKER INOM PSYKISK HÄLSA ÖKA. FÖRETAGET ERBJÖD SINA ANSTÄLLDA KORTTIDSTERAPI FÖR ATT HANTERA DEN ÖKADE BELASTNINGEN. PÅ TVÅ VECKOR MINSKADE ”TILL TERAPI-MODELLEN” SJUKFRÅNVARON PÅ S-GRUPPENS HUVUDKONTOR MED EN TREDJEDEL OCH SPARADE UPP TILL EN HALV MILJON EURO.

MTV 14.1.2020
Oivallus vastaanottohuone

SAMMA HUVUD PÅ JOBBET OCH HEMMA

MAN KAN SÖKA SIG TILL TERAPI ELLER ARBETSHANDLEDNING NÄR MAN KÄNNER SIG ångestfylld, DEPRIMERAD, DET I MÄNniSKORELATIONER ÄR KONTINUERLIGA SVÅRIGHETER, ARBETET INTE GÅR SOM MAN SKULLE VILJA ELLER MAN BEHÖVER FÖRÄNDRING I LIVET OCH MAN INTE ENSAM KLARAR AV DET.

Det är skriande brist på bra psykoterapeuter och för alla som skulle behöva det hittas inte psykoterapeuter. Vi har på Shortum byggt unika korttidsterapipaket som baserar sig på evidens och på bästa kliniska praxis. Med hjälp av de här paketen kan våra psykologer göra arbete under en kort tid som också får effekt. Arbetet börjar alltid med en evaluering och på basen av den rekommenderas klienten det arbetsgrepp som passar hen bäst. I verktygslådan hos våra professionella finns många slags arbetsmetoder och genom att skräddarsy från dem byggs ett passande arbetssätt för de flesta behov. 

PRESTATIONSLIV?

Vi lär oss tillsammans mer empatiska sätt att förhålla sig till dig själv och till vad du gör.

DEPRIMERAD?

Vi hittar tillsammans både konkreta sätt att höja din sinnesstämning och funderar på hurdant liv du vill leva.

DET KORTTIDSTERAPEUTISKA ARBETSSÄTTET I ETT NÖTSKAL

Det korttidsterapeutiska arbetssättet baserar sig på kognitiv-analytisk psykoterapi (KAT).

Kortidsterapeutiskt arbetssätt å sin sida är vår ur KAT bearbetade tillämpning som baserar sig på interaktion, samarbete och på beprövade metoder som utnyttjas flexibelt och skräddarsytt för klientens behov. Det lämpar sig för att lösa problem man möter i livet och i interaktion med andra inom såväl arbets- som privatlivet. 

Idéen med en kortvarig arbetsprocess är ett målmedvetet förändringsarbete som ändå når under ytan. Man försöker inte lösa allt på en gång. Förändring på ett livsområde och erfarenheten av det och hur man kan möta utmaningar inom livet allmänt eller i arbetet får ofta till stånd en kedjereaktion. En positiv förändring följs av en annan.

Shortums grundare Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola har skrivit en bok om Korttidsterapeutiskt arbetssätt. På Shortum har vi utbildat professionella inom arbetssättet redan under tio års tid.

Kirja: Lyhytterapeuttinen työote

Korttidsterapeutiskt arbetssätt

En förkortad version av vår bok ”Lyhytterapeuttinen työote” är nu tillgänglig på svenska. Pris: 25€.