I VÅR KORTTIDSTERAPI GÅR VI UNDER YTAN

För alla av oss kommer livet med barlast och vi ställs inför besvärliga livssituationer. Vi har på Shortum utvecklat korttidsterapier just för såna här situationer; vare sig du har märkt att du lätt blir utmattad i ditt jobb, du känner att du går igenom livet genom att prestera eller att ditt parförhållande har hamnat i en kris. Nedan hittar du korttidsterapipaket som vi har utvecklat på Shortum. Om det känns som din egen situation inte passar in i beskrivningen av något av dessa var inte orolig. Vi skräddarsyr alltid ett korttidsterapipaket som är passligt just för dig.

SÖMNLÖS?

I det här välbyggda paketet lär du dig förstå hur du säkerställer en möjligast god sömn för dig själv.

PRESTATIONSLIV?

Vi lär oss tillsammans mer empatiska sätt att förhålla sig till dig själv och till vad du gör.

DEPRIMERAD?

Vi hittar tillsammans både konkreta sätt att höja din sinnesstämning och funderar på hurdant liv du vill leva.

I KRIS?

Hos oss hittar du en empatisk människa som går bredvid dig just den bit som du känner att det behövs.

I PANIK?

Vi söker tillsammans nya sätt att förhålla sig och handla i situationer som framkallar panik.

KLARAR VI AV DET HÄR?

Du får antingen själv eller tillsammans med din partner göra grundläggande reflektioner och övningar som ökar den ömsesidiga förståelsen och upplevelsen av att verkligen mötas.

OTILLRÄCKLIG FÖRÄLDER?

Med hjälp av en empatisk, icke-dömande professionell lär du dig att hjälpa dig själv med att klara av knepiga situationer sansat och smart.

DÅLIG SJÄLVKÄNSLA?

Vi söker tillsammans efter ett uppskattande, vänligt eller åtminstone neutralt förhållningssätt till dig själv.

REGNBÅGSTERAPI

Du undrar kanske hur hitta sätt att öka förståelsen för dig själv och få mer självförtroende? Det finns stöd att få också för närstående och föräldrar till dem som tillhör en sexual- eller könsidentitetsminoritet.

NEUROPSYKIATRISKA UTMANINGAR?

Känns det som att du kontinuerligt hamnar i ett rörigt beteende eller får dålig feedback av din omgivning? Vi hjälper dig med att hitta dina styrkor och utnyttja dem i vardagen.

BRÄNNER DU PROPPARNA?

Hamnar du gång på gång i situationer var du bränner propparna? Upplever du att du då handlar obetänksamt eller att du gör saker som du efteråt kan ångra? Har dina människorelationer lidit av att du ”exploderar” eller av det hur du handlar när du blir rasande?

EN KRIS, PROBLEM I MÄNSKORELATIONER, EN KNUTPUNKT I LIVET? VI HAR ALLA SITUATIONER I LIVET SOM INTE LÖSER SIG PÅ EGEN HAND. DÅ KAN EN UTOMSTÅENDES HJÄLP HÄMTA MED SIG EN STOR LÄTTNAD, GE VÄGKOST FÖR LIVET OCH HJÄLPA I ARBETET MOT ETT ÄKTA JAG. 

SKULLE KORTTIDSTERAPI PASSA FÖR MIG?

LÄNGDEN PÅ KORTTIDSTERAPI SKRÄDDARSYS ALLTID FÖR DINA BEHOV. VANLIGEN ÄR KORTTIDSTERAPIER CA. 5-20 GÅNGER LÅNGA, MEN DET GEMENSAMMA ARBETET KAN OCKSÅ VARA KORTARE ELLER LÄNGRE ÄN DET HÄR. DU BEHÖVER INGEN REMISS FÖR KORTTIDSTERAPI UTAN DU KAN BÖRJA ARBETET GENAST!

Redan en arbetsprocess på några gånger gör tankarna klarare och hjälper bygga förståelse och riktning i livet. Ibland händer det nästan under i en kort arbetsprocess. Ett resultat av den kan vara ett äkta nytt grepp om det egna livet, de egna tankarna och känslorna.

Hos oss på Shortum erbjuds korttidsterapi av professionella inom social- och hälsovård såsom psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer och psykiatriska sjukskötare. Alla våra professionella är utbildade i att använda metoder inom korttidsterapeutiskt arbetssätt. Inom korttidsterapeutiskt arbete är vi i Finlands topp. Du kan lita på att du får branschens bästa service hos oss. 

Också en kortare terapi räcker när de nödvändiga elementen för förändring finns. De viktigaste av dessa är ett bra samarbetsförhållande med terapeuten, mod att se saker som finns under ytan och vilja och beredskap att handla på annat sätt än förut. I korttidsterapi försöker man inte lösa allt på en gång utan man koncentrerar sig i terapin på ett eller två begränsade problem. 

En korttidsterapi kan också vara ett steg mot en längre FPA-stödd psykoterapi. Mer information om FPA-terapier hittar du här.