PSYKOTERAPEUTER TILL DIN TJÄNST

SHORTUMS KORTTIDSTERAPIHUS BETJÄNAR

EN PSYKOTERAPEUT HJÄLPER SIN KLIENT ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLV BÄTTRE OCH ATT KOMMA ÖVER KRISSKEDEN I HENS LIV

Det är universiteten som ansvarar över psykoterapeututbildningarna och bl.a. psykoterapeutföreningar som genomför utbildningarna. Utbildningen räcker minst tre år. Den innehåller teoretiska studier, arbetshandledd arbetserfarenhet och egen psykoterapi. 

För tillfället är inträdeskraven bland annat en lämplig grundutbildning inom social- och hälsovård och i alla fall två års arbetserfarenhet av praktiskt klientarbete.  

Varje psykoterapeut som är adekvat utbildad i Finland hittas i JulkiTerhikki-registret som upprätthålls av Valvira. 

Alla våra psykoterapeuter är kompetenta att genomföra FPA-stödd rehabiliteringspsykoterapi. Det behövs inte alltid, är inte alltid möjligt eller aktuellt med en lång, 1-3 år lång psykoterapi. På Shortum hittar du också landets bästa kunnande inom kort, 5-40 gånger långt psykoterapeutiskt arbete.

Om dina problem rör dina nära mänskoförhållanden kan kontakt till Shortums erfarna par- eller familjeterapeuter vara den mest träffande lösningen!

SHORTUMS PSYKOTERAPEUTER REPRESENTERAR NÄSTAN ALLA DE VIKTIGASTE PSYKOTERAPIINRIKTNINGARNA. GEMENSAMT FÖR DEM ÄR ÄNDÅ EN VILJA OCH FÖRMÅGA ATT FÖRENA DE BÄSTA LÄRDOMARNA FRÅN OLIKA INRIKTNINGAR ENLIGT KLIENTENS SITUATION OCH BEHOV. VÅRA PSYKOTERAPEUTER ÄR VERKLIGA EXPERTER INOM FÖRHANDLANDE SAMARBETE.


Notera att alla lediga tider inte syns i den elektroniska tidsbokningen. Du kan fråga efter lediga tider direkt från terapeuten.


PSYKOTERAPEUTERNA I KORTTIDSTERAPIHUSET