PSYKOTERAPI

Har du redan länge mått dåligt? Det är såpass trassligt i vardagen och i mänskorelationer att du behöver långsiktigt stöd för att hitta och inplantera ett nytt sorts mer fungerande sätt att vara och göra. Då kan en lång psykoterapi vara för dig. Om du ändå är intresserad av en kortare terapeutisk arbetsprocess titta gärna då på våra sidor om korttidsterapi.

En lång psykoterapi startar från en grundkartläggning där vi tillsammans med klienten gestaltar problemet, önskningar för förändring och hinder för förändring. Vi följer med måendet och förändring under terapin. Terapin skräddarsys för att svara på klientens behov, målsättningar och situation. 

I verktygslådan hos våra professionella finns många slags arbetsmetoder och genom att skräddarsy utifrån dem skapas ett arbetssätt för de flesta behov. Å andra sidan vet man att allt terapeutiskt arbete bygger på ett bra samarbetsförhållande. Ibland lönar det sig att träffa några terapeuter före man väljer med vem man inleder ett längre arbete med.

Ofta söker man stöd från FPA för en lång psykoterapi. De här terapierna kallas för FPA:s rehabiliterande psykoterapier. Då stöder FPA kostnaderna för terapin med 57,60 euro per gång. FPA förutsätter att psykoterapeuten har FPA-behörighet.

Du kan söka FPA-stöd för terapin enligt följande: