Siirry sisältöön

Konfliktlösning

Työyhteisön toimintakyky on rapautunut sisäisten konfliktien tai stressin vuoksi

Tämän päivän työelämä ja tiimityö perustuu tavoitteeseen, että tuodaan eri tavoin ajattelevia eri osaamisalueiden asiantuntijoita yhteen ja ns. lyödään viisaat päät yhteen. Toisen Maailmansodan kenraali Pattonin sanoin: ”jos me kaikki ajattelemme samoin, joku meistä ei ajattele”. Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun ei osata olla erilaisten mielipiteiden kanssa tai työyhteisössä on niin sanottu myrkynkeittäjä.

Me olemme työelämän, ihmismielen ja lyhytterapeuttisen työotteen ammattilaisina vuorovaikutuksen korjaamisen ja hankalien keskustelujen erityisosaajia.

Tarjoamme apua akuuteissa kriiseissä, pitkään hautuneissa konflikteissa ja ennalta ehkäisevän toimintakulttuurin rakentamisessa.

Rakennetaan hyvää vuorovaikutuskulttuuria vahvemmaksi

Eriävät mielipiteet herättävät turvattomuutta. Siksi työpaikoille kannattaa rakentaa ongelmanratkaisuun vuorovaikutuskulttuuri, jossa ollaan hyväntahtoisen uteliaita kuulemaan toinen toistensa perusteluja. Sellaisessa kulttuurissa pistetään heti erilaisten mielipiteiden paljastuttua innokkaasti pystyyn ”heimoneuvosto”, jossa jokainen vuorollaan perustelee (ei puolustele!) omaa näkökulmaansa.

Puretaan jännitteet ja väärinymmärrykset

Jokaisella meistä on erilaiset vaikeasti hallittavat monimutkaiset aivot, joiden pitäisi tulla toimeen toisten yhtä omanlaistensa aivojen kanssa. Aivojen massiivisen prosessoinnin nopeuden hinta on hutilointi. Mieli pomppaa parista tiedonmurusta nopeisiin johtopäätöksiin. Lisäksi tietoinen omien ajatusten ja tunteiden pohtiminen vaatii aktiivista työtä, on hidasta ja värittynyttä omilla aiemmilla kokemuksillamme.

Tietoisuuteen nousevasta informaatiosta on jopa 90 % aivojen omaa keitosta.

Me myös reagoimme tilanteisiin erilailla riippuen aiemmista kokemuksistamme, asenteista, uskomuksista, motiivista, sen hetkisestä tunnetilastamme jne. On siis suorastaan ihme, jos mikään porukka on kaikesta samaa mieltä.

Ja sitten on stressi, jota työelämässä riittää. Ihmisen aivot on rakennettu niin, että kiire, muutos ja uudet tärkeät tilanteet nostavat stressitasoa. Stressitaso puolestaan lisää väärinymmärrysten, virhetulkintojen, tahattomien tölväisyjen ja mielipahan todennäköisyyksiä. Jotta soppa olisi täydellinen, aivojen itsesuojelukeskus hermostuu jo pelkästä epäkunnioittavasta puheesta, epäoikeudenmukaiselta tuntuvasta kritiikistä, arvostuksen puutteesta, kuulluksi tulemisen tunteen puutteesta ja kohtuuttomalta tuntuvista vaatimuksista.

Moni konflikti on saanut alkunsa itse asiassa väärinymmärryksestä tai väsyneenä tehdystä tulkinnasta, jota ei osata saman tien purkaa

Joskus työyhteisössä on oikeasti hankala ihminen

Yksi myrkynkeittäjä sairastuttaa kaksi muuta ja vaikuttaa koko ilmapiiriin. Yleensä ihmiset haluavat tulla toimeen toisten kanssa ja korjaavat toimintaansa yhdellä – kahdella ohjaavalla keskustelukerralla. Joillakin ihmisillä on vahvoja persoonallisuuden piirteitä, eivätkä he muuta käyttäytymistään helposti. Esimies saattaa ihmetellä, että keskustelussa asiat on sovittu, mutta seuraavana päivänä toimitaan taas toisin.

Hankalat ihmiset ja pahasti solmuun menneet ihmissuhteet ovat erityisosaamistamme.

Ulkopuolisena meidän on myös helpompi saada kaikkien osapuolien luottamus puolueettomuudellemme, mutta toisaalta vastuutta vahvasti.

Ota yhteyttä. Pystymme järjestämään ensimmäisen tapaamisen ja sovitteluistunnon 1-3 päivän sisällä.

Johtuen työmme luonteesta ja ehdottomasta salassapitovelvollisuudesta, me emme mainosta työtämme asiakkaidemme nimillä.

 

Mitä saat?

Työyhteisön toimintakyky palautetaan. Kaikkien ei tarvitse pitää kaikista, mutta jokaisen täytyy arvostaa toisiaan.

Mitä tehdään?

Konfliktin purkaminen toteutetaan tilanteeseen sovitetulla prosessilla. Prosessi perustuu vankkaan kokemukseemme ja osaamiseemme siitä, miten tunneherkkiä ilmiöitä ja pinnan alla olevia jännitteitä käsitellään turvallisesti ja tehokkaasti.

 

Yhteydenottopyyntö