Auli Lipponen

Musiikkiterapeutti , FM, MA, sosionomi, psykoanalyyttisen psykoterapian opiskelija

Kuka olen?

Uskon siihen, että elämä voi muuttua, ahdistus voi irrottaa otteensa. Tunteita ja ajatuksia jakamalla ja yhdessä jäsentelemällä voidaan löytää lisääntynyttä ymmärrystä ja myötätuntoa itseä ja elämää kohtaan, – ja sitä kautta lisätä sisäistä vapauden ja rauhan tunnetta.  Elämässä me kaikki kohtaamme väistämättä haasteita ja ristiriitoja, vastoinkäymisiä ja vaikeuksia, ja joskus niiden ratkaiseminen tuntuu yksin liian raskaalta. Joskus taas suhde omaan vauvaan, lapseen tai murrosikäiseen voi herättää ahdistusta ja ajoittain jopa kokemusta ajautumisesta umpikujaan. Vanhemmuus on palkitsevaa, mutta joskus se voi myös olla rankkaa. Minä uskon, että masennukseen, ahdistukseen ja vuorovaikutuksen haasteisiin voi löytää apua, elämä voi virrata jälleen.

Koulutuspsykoterapia- ja musiikkiterapiatyöskentelyssäni pidän tärkeänä luotettavaa yhteistyösuhdetta, jonka sisällä asiakas voi tuntea olevansa turvassa lähestymään oman elämänsä haasteita ja kipukohtia. Pyrin yhteyden ja lämpimän yhteistyösuhteen luomiseen asiakasta kunnioittavalla ja tukevalla työotteella.

Minulla on vuosikymmenien työkokemus aikuisten, nuorten aikuisten, vauvaperheiden, äitiyden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta ja kuntouttamisesta sekä synnytyksen jälkeisen masennuksen hoitamisesta. Olen työskennellyt asiakkaideni tukena myös muiden mielialaoireiden, itsetunto-ongelmien kanssa sekä elämänvaiheisiin liittyvien tai yllättävien muutosten ja kriisien hetkellä. Lähisuhdeväkivaltatyö kuuluu myöskin osaamisalueisiini. Olen erikoistunut etsimään asiakkaan kanssa kriisi- ja ristiriitatilanteiden taustalla vaikuttavia tunne- ja kokemusjälkiä, jotka voivat auttaa vapautumaan niihin liittyvästä ahdistuksesta.  Olen kuunteleva ja lämmin, mutta tarvittaessa myös aktiivinen ja tutkiva. Lämmin yhteinen huumorikaan ei ole terapiassa poissuljettu. Uskon ihmisen kykyyn toipua ja uudistua. Käytän tarvittaessa myös luovia menetelmiä,- kuten mm. musiikkia ja piirtämistä, terapian työvälineinä. Joskus oma tunne löytyy ja tulee ilmaistuksi tarkimmin musiikin tai luovan toiminnan avulla.

Olen kouluttautunut musiikkiterapian maisteriksi Jyväskylän yliopistossa ja pian valmis Helsingin yliopiston psykoanalyyttisen psykoterapeutin koulutuksesta.

Teen suomeksi ja englanniksi lyhyitä ja pitkiä terapioita. 16-26-vuotiaat asiakkaat voivat hakea minulle musiikkiterapiaan KELA:n kuntoutuspsykoterapiana.