Karolina Ollila-Gröndahl

Psykolog och psykoterapeut

För tillfället gör jag inte FPA-stödda psykoterapier

Om mig

VEM JAG ÄR

Befinner du dig i en återvändsgränd? Är parförhållandet i kris?

Jag är psykolog och psykoterapeut med mångsidig erfarenhet att jobba terapeutiskt med vuxna, par och hela familjer. Till mina särskilda erfarenhetsområden hör föräldraskap, parförhållande samt familjedynamik. I arbetet med klienter finns jag som stöd att aktivt undersöka problemområden samt stödja i processen till hållbara förändringar i livet. Jag är närvarande, inkännande och strävar efter att stödja mina klienter mot hållbara livsval med stark betoning att stärka de resurser som klienten har. Jag arbetar med reflektiv, dialogisk samt känslofokuserad inriktning i kombination med korttidsterapeutiska arbetsmetoder. 

Jag arbetar på svenska, finska, engelska och spanska.

 

KUKA OLEN?

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Olen psykologi ja psykoterapeutti. Tarjoan psykoterapiaa pareille, perheille ja lyhytterapiaa yksilöille.

Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Terapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään.

Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Pari- ja perheterapiassa työskentelyn fokus on usein suhde ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä. Autan myös pareja eroprosessissa ja etäterapia on mahdollista.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on laajaa kokemusta psykologin työstä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm äitiys- ja lastenneuvolassa lasten, raskaanaolevien ja pienten lasten vanhempien kanssa, perheneuvolassa, lastensuojelussa sekä kehitysvammaisten kanssa. Olen kasvatustiedeiden kandidaatti, laillistettu psykologi ja psykoterapeutti. Lisäksi on eri lyhyempiä koulutuksia mm mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmäohjaajakoulutus, lyhytterapeuttinen työote-koulutus, lyhyt tunnekeskeinen pariterapiakoulutus.

”Karolina oli suuri apu meille kun perheemme arki tuntui ylipääsettömän vaikealta meidän molempien vanhempien burnoutin takia. Hän todella halusi auttaa ja oli saman tien tosissaan huoliemme kanssa. Voimme lämpimästi suositella häntä.” Asiakas